Det senaste från oss

Här hittar du de senaste nyheterna från oss, som kan vara intressanta och nyttiga för dig och ditt företag. Klicka på nyheten om du vill läsa mer.

Du kan också titta i vår kundtidning – Runt Hörnet. Samtliga nummer hittar du längst ner.

Dessutom kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Då får du alla nyheter till din mail.

Slopad skattefrihet för privat sjukvård

2018-06-19

Den 1 juli 2018 förändras förmånsreglerna när det gäller hälso- och sjukvård. Den tidigare skattefriheten för privat sjukvård och privata sjukvårdsförsäkringar kommer därmed att försvinna.
Grundprincipen för inkomstbeskattningen är att lön, förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp till beskattning. Vi har dock ett undantag när det gäller icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård till anställda.

Läs mer

Sänkt skatt för fackligt anslutna

2018-06-19

2007 avskaffades reglerna om skattereduktion för fackföreningsavgifter, den 1 juli 2018 återinförs de igen. Regeringen och skatteutskottet anser att det är viktigt att skydda den svenska modellen där många organiserar sig fackligt och där fackförbunden och arbetstagarorganisationer är starka. Med anledning därav införs möjligheten för fackföreningsmedlemmar att dra av 25 % av årsavgiften till svensk eller utländsk arbetstagarorganisation i sin deklaration.

Läs mer

Digital deklarationstjänst

2018-04-25

Nu förenklar skatteverket för dig som anlitar en revisionsbyrå eller redovisningsbyrå för att deklarera. Tidigare har byrån kunnat lämna bilagor digitalt men varit tvungna att lämna huvudblanketter och övriga upplysningar på papper. Men nu finns möjligheten att lämna in allt digitalt och du behöver bara godkänna deklarationen med din e-legitimation t ex mobilt bank-ID. Sista dagen att godkänna din deklaration är den 15/6, förutsatt att byrån har uppskov för dig.

Läs mer

GDPR – vad gäller?

2018-04-03

Alla företag och organisationer måste anpassa sig till GDPR som träder i kraft den 25 maj. Det kan kännas oöverstigligt och svårt utifrån alla skriverier som varit i pressen om böter osv. Syftet med GDPR är gott, d v s att vi alla skall ha större kontroll över vilka personuppgifter som finns registrerade om oss, och på vilket sätt och hur länge dessa hanteras.

Som organisation måste man inte vara klar och fullt GDPR-anpassad den 25 maj, men man måste ha satt igång genom att informera sig om vad som krävs och ha påbörjat arbetet med GDPR. Läs mer om vad som krävs för att uppfylla GDPR och vad man i korthet praktiskt bör göra.

Läs mer

Dags att deklarera

2018-04-03

Det finns numera många sätt att deklarera på. Ska du bara godkänna din deklaration utan att göra några ändringar eller lämna bilagor så kan du välja att deklarera i skatteverkets app, via sms eller genom att ringa. Du hittar nummer och säkerhetskoder i din deklaration. Ska du däremot göra ändringar eller lämna bilagor, t ex om du har sålt din bostad, sålt värdepapper eller är företagare, då är det skatteverkets e-tjänst, deklarera på papper eller ta hjälp av din redovisningskonsult / revisor som är aktuellt.

Läs mer

Är vd:n verkligen vd:n

2018-02-27

Flera av våra kunder har på senare tid blivit utsatta för sk vd-mail. Bedragare skickar mail som ser ut att komma från vd:n, till en medarbetare som hanterar betalningar. Hen ber om en överföring av pengar (ofta i euro eller dollar) och det är bråttom, kan du ordna det? Det är skickligt gjort och mailen ser riktiga ut, har man inte rutiner som säkrar att det är en korrekt utbetalning är det lätt hänt att pengarna går iväg till bedragarnas konto, ofta utomlands. Fenomenet kallas ”spoofing” och bedragaren har alltså inte kapat vd:ns mailbox utan bara maskerat sin adress så den ser ut att komma från vd:n. Genom att söka på företagets hemsida hittar bedragarna namn och e-postadresser på personer som kan tänkas be om en utbetalning, och på personer som kan tänkas utföra den.

Läs mer

Dyrare med tjänstebil

2018-01-22

Att ha tjänstebil kommer att bli dyrare från och med 2018. Framför allt för dem som bor i områden där trängselavgifter tas ut. Har du förmånsbil? Och kör mycket i Stockholm eller Göteborg? I så fall kommer du att påverkas av ändrade förmånsregler för tjänstebilar. Riksdagen har fattat beslut, utifrån regeringens budgetförslag tidigare i höstas, om att trängselskatten ska förmånsbeskattas separat. Det innebär att du som har en förmånsbil och passerar en betalstation måste hålla reda på om resan sker i tjänsten eller privat.

Läs mer

Uttag inför årsskiftet – maximera din utdelning

2017-12-13

Nu är det hög tid att se över företagets löneuttag för att maximera utdelningsmöjligheterna. Baker Tilly uppdaterar dig kring gällande regler och vad du bör tänka på.

– En väldigt liten miss i löneuttaget kan få stora konsekvenser, säger Jan Carlsson, auktoriserad revisor på Baker Tilly. Reglerna för hur du som fåmansföretagare blir beskattad på dina uttag av kapitalvinst regleras i de så kallade 3:12-reglerna. När regeringen 2014 beslutade att se över reglerna, då de ansågs för förmånliga, skapades en stor oro bland landets fåmansföretagare.

Läs mer

Vadå responsiv

2017-04-25

Moderna webbsidor gör numera det vi på Baker Tilly Halmstad alltid har gjort – dvs. ger varje kund/besökare bästa möjliga mottagande. Inom dagens webbdesign är det en självklarhet att en webbsidas layout ska vara responsiv och förändras utifrån vilken skärmstorlek och skärmupplösning besökaren har. Detta har du säkert upplevt på många sidor du besökt, men kanske inte tänkt på eftersom du inte besöker samma sida från mer än en enhet samtidigt.

Läs mer