Det senaste från oss

Här hittar du de senaste nyheterna från oss, som kan vara intressanta och nyttiga för dig och ditt företag. Klicka på nyheten om du vill läsa mer.

Dessutom kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Då får du alla våra senaste nyheter direkt till din mail. Fyll i dina uppgifter längst ner i sidfoten på webbsidan.

Räntor på kvarskatt och ekonomiska bedrägerier

2024-02-21 Ekonomiska bedrägerier är alltjämt ett problem som ställer allt större krav på företagare och dess organisation att vara på sin vakt. Det är viktigt att komma ihåg att det används flera olika metoder och att dagens metoder inte behöver se likadana ut imorgon. Läs mer

Månadsrapportering för Fora och budgetproposition 2024

2023-12-11 Från och med 1 januari 2024 ska lönerna för de anställda som räknas som arbetare rapporteras till Fora varje månad. I nuläget görs rapporteringen en gång per år. I samband med övergången till månadsrapportering införs också en ny uppmärkning av arbetare. Läs mer

Du har väl inte missat att söka elstöd?

2023-09-14 Den 25 september 2023 är sista dag för företag att ansöka om elstöd via Skatteverket. Elstödet till företag har beslutats och godkänts av alla instanser och för elområde 4 innebär det 79 öre/kWh. Till skillnad från den automatiska utbetalningen som gällde för konsumenter så måste alla företag (juridiska personer och... Läs mer

Elstöd till företag

2023-05-31 Nu har äntligen elstödet till företag beslutats och godkänts av alla instanser, för elområde 4 innebär det 79 öre/kWh. Till skillnad från den automatiska utbetalningen som gällde för konsumenter så måste alla företag (juridiska personer och enskilda näringsidkare) dock göra en ansökan. Läs mer

Deklaration för företag

2023-04-05 Den förtryckta deklarationen för räkenskapsår som avslutades 31 december 2022 har skickats ut av Skatteverket och det är möjligt att deklarera redan nu. Vid årets deklarationsinlämning har Skatteverket förlängt tidsfristen, deklarationen ska vara inlämnad den 1 augusti 2023 (oavsett om ni deklarerar på papper eller digitalt). Läs mer

Deklaration för privatpersoner

2023-04-05 Skatteverket håller på att skicka ut de sista deklarationsblanketterna på papper och om du har anmält digital brevlåda har du redan fått din deklaration där. Deklarationen finns även att hämta på Mina Sidor hos Skatteverket. I år ser deklarationens följeblanketter (specifikation av inkomster och skatteberäkning) lite annorlunda ut. Läs mer

Se över ditt löneuttag 2022

2022-11-08 Nu när året börjar gå mot sitt slut är det läge för ägare till aktiebolag att se över sitt löneuttag. För inkomståret 2022 gäller att du som inte har fyllt 65 år vid ingången av 2022 kan ha en inkomst på 554 900 kr utan att behöva betala statlig inkomstskatt... Läs mer

Höjda räntor på skattekontot

2022-11-08 Från 1 november 2022 är Skatteverkets basränta höjd från 1,25% till 2,5% till följd av det allmänt höjda ränteläget. Betalningar till skattekontot som görs efter förfallodatum beläggs därmed med 17,5% ränta. I linje med detta höjs även intäktsräntan från 0% till 1,125%. Kostnadsräntan är inte avdragsgill och intäktsräntan är inte... Läs mer

Rekordhöjning av prisbasbeloppet 2023

2022-11-08 Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 52 500 kr för 2023, det är en ökning med 4 200 kr från 2022 vilket är den största höjningen på många år. Prisbasbeloppet (pbb) ska avspegla prisutvecklingen i samhället och eftersom vi nu har en ovanligt hög inflation blir effekten även ett väsentligt högre... Läs mer

Viktig lagändring för dig som har anställda

2022-09-23 Riksdagen har nu beslutat om ändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS, vilka kommer att tillämpas från 1 oktober 2022. De viktigaste förändringarna handlar om: • Heltid blir huvudregel för tillsvidareanställningar • Allmän visstidsanställning ersätts med särskild visstidsanställning • Förändrad ”LAS-tid” • Inhyrd personal kan behöva erbjudas tillsvidareanställning • Saklig grund... Läs mer

Nya regler om resor till och från arbetet

2022-09-23 Det nuvarande reseavdraget kommer att avskaffas och istället införs en skattereduktion som beräknas utifrån avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen. Varken färdmedel eller kostnaden för resorna har någon betydelse för skattereduktionen. Det nya systemet blir mer rättvist i och med att det är en skattereduktion istället för ett avdrag. En skattereduktion... Läs mer

Deklarera ditt lantbruk senast 1 november 2022

2022-09-23 Nu har fastighetstaxeringen för lantbruk öppnat och det går att se det föreslagna taxeringsvärdet eller fastighetsdeklarationen i Skatteverkets e-tjänst Fastighetsdeklaration Lantbruk. Nytt för den här taxeringen är att Skatteverket i vissa fall beräknar hur mycket skog som finns på fastigheten utifrån skogliga grunddata dvs en sammanslagning av uppgifter från Lantmäteriet... Läs mer

Ny utredning om 3:12-reglerna

2022-07-06 De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, är av stor betydelse för många företagare. Reglerna är dock komplicerade och i några fall otydliga och regeringen har därför beslutat att tillsätta en kommitté som ska utreda hur 3:12-reglerna kan förenklas. Läs mer

Nya regler för förmånsvärde på miljöbilar

2022-07-06 För miljöbilar som tas i trafik från och med 1 juli 2022 är det nya regler som gäller vid beräkningen av förmånsvärdet. Nedsättning av förmånsvärdet ska nu göras enligt vissa schablonbelopp beroende på vilken miljöteknik som bilen är utrustad med. Läs mer

Ändrad moms på reparationer

2022-07-06

Från och med 1 juli 2022 sänks momsen på reparationer av vissa varor från 12 till 6% för att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor istället för att köpa nya, och därmed minska åtgången av råvaror och energi.

Enkelt att kolla F-skatt

2022-05-10 När ni ska köpa tjänster från ett annat företag bör ni alltid kontrollera att företaget är godkänt för F-skatt. Att företaget är godkänt för F-skatt innebär att de själva sköter inbetalningen av sina skatter och avgifter. Om företaget inte är godkänt för F-skatt är det ni som uppdragsgivare som är... Läs mer

Funderar ni på att anställa en person från Ukraina?

2022-05-10 Om ni vill anställa en person från Ukraina behöver ni först och främst kontrollera att personen har ett giltigt uppehållstillstånd eller arbetstillstånd från Migrationsverket, om inte så behöver personen ansöka om det. Skatteverket registrerar inte personer från tredjeland (dvs utanför EU/EES/Schweiz) som inte har tillstånd att arbeta här. Läs mer

Moderniserad konsumentköplag från 1 maj 2022

2022-05-10

Den tidigare konsumentköplagen från 1990 har nu uppdaterats bland annat med anledning av att vi alltmer handlar över nätet och köper digitala varor och tjänster som t ex e-böcker och streamingtjänster.

Exportrestriktioner och sanktioner mot Ryssland

2022-03-07

På grund av den rådande situationen i Ukraina har EU infört sanktioner mot Ryssland. Om ditt företag bedriver handel med Ryssland så kan du påverkas av sanktionerna. Sanktionerna omfattar försäljning och leverans av många varor och tjänster.

Tips till dig som handlar med utländska företag

2022-03-07 Verksamt.se har lagt upp 4 matnyttiga filmer där experter från Tullverket och Skatteverket reder ut hur du ska göra med tulldeklarationer, moms och andra viktiga saker när du handlar med företag dels utanför EU och dels inom EU. Och du är såklart alltid välkommen att kontakta Baker Tillys egna experter... Läs mer

Dags att deklarera

2022-03-07 I år är det rekordmånga som får sina inkomstdeklarationer digitalt dvs till sin digitala brevlåda. Om du har skaffat digital brevlåda senast 24 februari 2022 så har du i dagarna fått din deklaration där, i form av en pdf-fil. I vissa digitala utskick har det blivit fel och Skatteverket har... Läs mer

Fortsatta stöd till följd av coronapandemin

2022-03-07

Många företag har drabbats av kraftigt minskad omsättning under pandemin och Riksdagen har beslutat att utöka både omställningsstödet och omsättningsstödet till att omfatta ytterligare tre stödperioder, december 2021 – februari 2022.

Höjd brytpunkt för statlig skatt

2022-02-01

2022 är brytpunkten höjd till 554 900 kr, vilket innebär att du kan tjäna 46 200 kr per månad utan att behöva betala den höga skatten. Om du är över 65 år vid ingången av 2022 är brytpunkten istället 618 700 kr. Läs mer här.

Ny möjlighet för företag som vill växa

2022-02-01

Baker Tilly Halmstad är samarbetspartner till Connect Sverige Region Väst som i dagarna har lanserat sin nya tillväxtprocess "Connect Öka Tillväxten". Läs mer här.

Se över ditt löneuttag 2021

2021-11-09 Nu när året går mot sitt slut är det läge för ägare till aktiebolag att se över sitt löneuttag. För inkomståret 2021 gäller att du som inte hade fyllt 65 år vid ingången av 2021 kan ha en inkomst på 537 200 kr utan att behöva betala statlig inkomstskatt (20... Läs mer

Förlängning av omställningsstödet för särskilt drabbade

2021-11-09 I tidigare nyhetsbrev har vi skrivit om det förstärkta omställningsstödet som finns att söka för företag som har drabbats av minskad omsättning till följd av restriktionerna under coronapandemin. Nu har stödet förlängts till att omfatta även maj - september 2021. Varje månad är en separat stödperiod och senaste ansökningsdag är... Läs mer

Budgeten för 2022: Inga stora överraskningar

2021-10-04 Sänkt inkomstskatt, förbättrade regler för personaloptioner och slopad reklamskatt är några av förslagen i regeringens budget för 2022. Reformförslagen i höstbudgeten för 2022 ligger på cirka 74 miljarder kronor. Och det är inga överraskningar som presenteras, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, branschorganisationen för redovisning, revision och rådgivning. Läs mer

Långa handläggningstider på Bolagsverket

2021-10-04

Nyföretagandet är skyhögt i Sverige. Något som leder till stort tryck och långa handläggningstider på Bolagsverket. Tänk därför på att vara ute i god tid när ni behöver göra ändringar!

Skattefri coronagåva även under 2021

2021-09-21 Gåvor från arbetsgivaren till de anställda är normalt sett skattepliktiga med undantag för julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. Men under 2020 infördes en tillfällig skattefrihet för en extra gåva pga pandemin och det är nu beslutat att detta gäller även under 2021. Beloppet är höjt till 2 000 kr inklusive moms.... Läs mer

Dags för fastighetstaxering för hyreshus

2021-09-21

Nu har e-tjänsten för fastighetstaxeringen 2022 öppnat och den som har e-legitimation kan logga in på skatteverket.se för att deklarera sitt hyreshus. Deklarationen skickas ut på papper i slutet av september och senaste deklarationsdag är den 1 november 2021.

Omställningsstöd t o m september 2021

2021-09-21 Företag som har drabbats av väsentligt minskad nettoomsättning till följd av coronapandemin kan ansöka om omställningsstöd. Stödet gäller för perioden augusti 2020 – september 2021 men i dagsläget är det endast möjligt att ansöka för perioderna juli och augusti 2021. Sista dagen att ansöka för juli är 30 september och... Läs mer

Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade

2021-09-21

Ett förstärkt omställningsstöd finns också att söka för företag som drabbats av minskad omsättning (minst 25% tapp) till följd av restriktionerna under coronapandemin t ex begränsningar i antal deltagare, inreseförbud eller begränsningar i öppettider för serveringsställen.

Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter för upp till två nyanställda

2021-06-03 Det så kallade växa-stödet utvidgas tillfälligt till att omfatta två anställda istället för tidigare endast en. Åtgärden är tänkt att förstärka företagens möjligheter att anställa under coronapandemin. Sedan 2017 gäller permanenta regler om att enmansföretag kan få nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första medarbetare anställs i företaget. Den här tillfälliga... Läs mer

Förstärkta avdrag på arbetsgivaravgifter för FoU

2021-06-03 Möjligheten att göra avdrag på arbetsgivaravgiften för medarbetare som arbetar med forskning eller utveckling förstärks nu ytterligare. Redan i dag kan arbetsgivare göra avdrag för denna grupp, och enligt beslut från Riksdagen ska det högsta sammanlagda avdraget höjas från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Avdraget gäller... Läs mer

Skaffa förmånsbil innan sommaren?

2021-04-27 För dig som funderar på en ny förmåns¬bil kan det vara lönsamt att ta den i bruk före 1 juli 2021. Det finns ett förslag om ändrade beräkningsregler för bilar som tas i bruk efter 1 juli 2021. Syftet är att minska skillnaden mellan att ha förmånsbil respektive privat bil.... Läs mer

Säljer ditt företag varor till privatpersoner inom EU?

2021-04-27 Den 1 juli 2021 börjar nya mervärdesskattegler gälla för försäljning av varor som säljs och skickas till privatpersoner i inom EU. I allt fler fall kommer gränsen för att behöva redovisa och betala utländsk moms att överskridas. Från den 1 juli 2021ska du som säljare redovisa utländsk moms när försäljningen... Läs mer

Hyresstöd möjligt att söka även 2021

2021-04-27 Hyresstödet kommer gå att söka även för perioden 1 januari till och med sista mars i år. Det har nu regeringen beslutat. Det statliga hyresstödet infördes under förra året för att tillfälligt kunna kompensera hyresvärdar som sänker hyran för sina hyresgäster som är verksamma i vissa utsatta branscher och som... Läs mer

Dags att deklarera

2021-03-30 Vissa saker är som vanligt även i coronatider och det har blivit dags att deklarera för 2020 års inkomster. Deklarationstjänsten är öppen och alla som har digital brevlåda har redan fått sina deklarationer. För er som inte har digital brevlåda utan väntar på pappersdeklarationen så kommer den senast 15/4, men... Läs mer

Detta granskar Skatteverket extra noga under 2021

2021-03-30 Nu har Skatteverket gått ut med vilka områden som de särskilt kommer att inrikta sin granskning på i år. Särskilt fokus läggs på uthyrning av privatbostäder och e-handel eftersom dessa ökade förra året som en följd av pandemin. Dessutom ska de nya rut-tjänsterna och det nya avdraget för installation av... Läs mer

Förslag på nedstängningsstöd

2021-03-30 Ett nytt stöd i coronapandemins spår har nu föreslagits av regeringen. Stödet ska kunna hjälpa företag som tvingas stänga sin verksamhet till följd av den nya pandemilagen, och det ska kunna täcka upp till 100% av företagens fasta kostnader inklusive lönekostnader. Läs mer

Förlängt omställningsstöd

2021-03-01 Regeringen har nu beslutat om en förlängning av omställningsstödet fram till och med februari 2021. Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021, jämfört med motsvarande månader under 2019. Läs mer

Förlängt stöd till korttidsarbete

2021-03-01 Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid under en angiven tid, samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. De anställda får behålla en stor del av sin lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det i ett... Läs mer

Har du anställda som är 18-23 år?

2021-01-25 Då bör du avvakta med att lämna in arbetsgivardeklarationen för januarilönerna! Regeringen har nämligen föreslagit en sänkning av arbetsgivaravgifterna som ska godkännas av riksdagen och träda i kraft den 5/2 -21, men som ska gälla löner som är utbetalade från den 1/1 -21. Arbetsgivaravgifterna på ersättningar upp till 25 000... Läs mer

Höjd brytpunkt för statlig skatt

2021-01-21 2020 kunde du tjäna 523 200 kr (43 600 kr/månad), utan att behöva betala statlig inkomstskatt, den s.k. brytpunkten. Under den gränsen var skatten ca 33% och över ca 53%. 2021 är brytpunkten höjd till 537 200 kr, vilket innebär att du kan tjäna 44 700 kr per månad utan... Läs mer

Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

2021-01-21 Regeringen har beslutat om en ny förordning som ger arbetsgivare, som får stöd vid korttidsarbete, möjlighet att också få ersättning för kostnader för kompetensinsatser som genomförs under den tid som frigörs vid korttidsarbetet. Syftet är att underlätta möjligheterna att höja eller validera kompetensen hos arbetstagarna. Läs mer

Ska du installera laddstolpe till elbilen?

2021-01-21 Nu kan du få skattereduktion för grön teknik. Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget... Läs mer

Omställningsstöd i ytterligare tre månader

2020-11-30 Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs ytterligare så att det också kan sökas för augusti - oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019. Ersättning ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Läs mer

Kompensation för höga sjuklönekostnader

2020-11-30

För perioden april – juli 2020 beslutade regeringen att alla arbetsgivare med sjuklönekostnader skulle få ersättning för hela kostnaden. För perioden augusti – december 2020 ersätts inte alla sjuklönekostnader men de ersätts till en högre nivå än enligt de ordinarie reglerna.

Se över ditt löneuttag 2020

2020-11-30 När året går mot sitt slut är det läge för ägare till aktiebolag att se över sitt löneuttag. För inkomståret 2020 gäller att du som inte hade fyllt 65 år vid ingången av 2020 kan ha en inkomst på 523 200 kr utan att behöva betala statlig inkomstskatt (20 procent).... Läs mer

Inhyrd personal ska betala skatt i Sverige

2020-11-30 Riksdagen har nu beslutat att den så kallade 183-dagarsregeln inte ska gälla vid uthyrningssituationer från och med 1 januari 2021. Regeln har inneburit att personer som tillfälligt arbetat i Sverige på uppdrag av en utländsk arbetsgivare har sluppit att betala skatt här om vistelsen i Sverige har varit mindre än... Läs mer

Brexit och momsen

2020-11-30 Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 och är därmed inte längre ett EU-land, vi är just nu inne i övergångsperioden som pågår till den 31 december 2020. När det gäller mervärdesskatt så är EU:s regelverk tillämpligt under hela övergångsperioden men det upphör att gälla 31 december 2020. Läs mer

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

2020-11-30 Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller... Läs mer

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda

2020-11-01 Ytterligare en nyhet i pandemins spår är att regeringen har beslutat om en tillfällig möjlighet för arbetsgivare att ge skattefria gåvor upp till ett värde på 1 000 kr inkl moms per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter som redan finns med t ex julgåvor. Förutsättningarna är att gåvan ges... Läs mer

Missa inte avstämning två hos Tillväxtverket

2020-11-01 Har du fått stöd för korttidsarbete med start i april? Nu är andra avstämningsperioden i gång. Den som har beviljats stöd för korttidsarbete ska göra avstämningar var tredje månad genom att skicka in uppgifter till Tillväxtverket. För den som sökt stöd med start i april pågår nu avstämning två. Avstämningen... Läs mer

Återgång till tidigare regler för läkarintyg

2020-11-01

Från och med 1 november 2020 går Försäkringskassan tillbaka till tidigare regler för läkarintyg vid sjukfrånvaro och vab. Detta innebär att läkarintyg krävs från dag 15 för sjukpenning och från dag 8 för ersättning för vab.

Förlängt omställningsstöd

2020-09-30 Omställningsstödet var ett tillfälligt stöd under mars och april 2020 för företag som drabbades ekonomiskt av pandemin. Eftersom krisen har fortsatt och inte minst besöksnäringen drabbades hårt under sommaren så föreslår regeringen nu att stödet ska förlängas till att omfatta även maj-juli 2020. Läs mer

Särskilt stöd till dig som driver enskild firma

2020-09-30 Många som driver enskild firma har drabbats hårt av den pågående pandemin, särskilt de som är verksamma inom kulturområdet och besöksnäringen. Många har inte kunnat ta del av regeringens tidigare stödåtgärder som t ex korttidspermitteringar och omställningsstöd och därför föreslår nu regeringen ett särskilt riktat stöd till de enskilda näringsidkarna. Läs mer

Skattefri provtagning av de anställda

2020-08-24

Om arbetsgivaren som ett led i sitt arbetsmiljöarbete erbjuder sina anställda provtagning för en sjukdom som är klassad som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen (tex Covid-19) är sådan provtagning, enligt Skatteverkets uppfattning, att jämställa med förebyggande behandling.

Fortsatt arbete hemifrån – detta är arbetsgivarens ansvar

2020-08-24 I ett led att försöka minska smittspridningen av coronaviruset gav Folkhälsomyndigheten 16 mars i år rekommendationen att så långt som möjligt arbeta hemifrån. Mångas arbetsliv kom märkbart att förändras till följd av denna rekommendation. Vi var nog många som hade hoppats på att vi skulle återgå till någon form av... Läs mer

Revisorsyttrande till omställningsstöd kan kompletteras i efterhand

2020-08-24 Skatteverket öppnade för ansökningar av omställningsstödet 22 juni och stödet går att söka till 31 augusti. Söktrycket har hittills varit relativt lågt. Men av allt att döma kommer många att förbereda ansökningar i augusti. För ansökningar om omställningsstöd på minst 100 000 kronor behövs ett revisorsyttrande. Läs mer

Skattemässiga effekter vid lån till eget eller närståendes bolag

2020-08-24 Som vi har nämnt i tidigare nyhetsbrev har regeringen tagit fram ett flertal stödpaket för att bistå företagare i det ekonomiskt svåra läget som COVID-19 skapat. Trots stödåtgärderna kan företaget hamna i ekonomiska svårigheter och för att underlätta kassaflödet kan det vara en god idé att se över företagets betalningsrutiner... Läs mer

Går det dåligt i coronatider?

2020-06-25 Se upp med förbrukat kapital, gör rätt och undvik personligt betalningsansvar! Det är många företag som kämpar för sin överlevnad nu och i tuffa tider är det ännu viktigare att löpande hålla koll på resultatet och det egna kapitalet. När förlusterna äter upp det egna kapitalet finns en risk för... Läs mer

Omställningsstöd

2020-06-09 Det har aviserats om ett sk omställningsstöd som ska göra det möjligt för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet under nuvarande kris. Vill du söka stödet får företaget eller dess moderföretag inte ha lämnat utdelning under perioden mars 2020 – juni 2021 och i vissa fall krävs det... Läs mer

Korttidsarbete

2020-06-09 Sedan 16 mars är det möjligt för arbetsgivare att få stöd från staten för att låta personal (inkl anställda delägare till aktiebolag) gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Vid korttidsarbete får de anställda behålla en stor del av sin ordinarie lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar. Arbetsgivare... Läs mer

Statligt ansvar för sjuklön m.m.

2020-06-09 I syfte att minska smittspridningen ersätter staten den anställde med 700 kr (804 kr från 1 juni) för karensavdraget (första sjukdagen). Arbetsgivarens sjuklönekostnader ersätts till 100 %. För egenföretagare lämnas sjukpenning (804 kr) de första 14 dagarna. Arbetsgivare och Försäkringskassan (utbetalade myndighet) behöver inte längre ett läkarintyg för att betala... Läs mer

Tillfälligt sänkta socialavgifter

2020-06-09

Arbetsgivare betalar endast ålderspensionsavgiften (10,21%) för ersättning som utges under mars-juni 2020. De lägre socialavgifterna gäller för ersättning upp till 25 tkr och för upp till 30 anställda per företag. Även enskilda näringsidkare får sänkta socialavgifter.

Likviditetsförstärkning genom ”Coronaanstånd”

2020-06-09 Skatteverket ska medge anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Anstånd kan lämnas för tre månaders skatteinbetalningar och som längst får man anstånd med betalningen i 12 månader. Anståndet räntebeläggs och därutöver tas i vissa fall en anståndsavgift ut. Läs mer

Utökad avsättning till periodiseringsfond

2020-06-09

Enskilda näringsidkare och fysiska delägare i svenska handelsbolag ges möjlighet att sätta av 100 % av resultatet (max 1 mkr) för 2019 till periodiseringsfond. Periodiseringsfonden måste återföras inom sex år och återföringen kan inte räntefördelas.

Stöd för hyresrabatter

2020-06-09 Hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under april-juni kan få stöd för att kompensera nedsättningen. Stöd medges endast för nedsättning till hyresgäster som verkar i vissa utsatta branscher. Hyresvärden får stöd för maximalt 50 % av den nedsatta fasta hyran (max 25 % av den ursprungliga fasta hyran). Läs mer

Moms vid kundförluster med anledning av Covid-19

2020-06-01 Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där man tillfälligt ändrar synen på vad som är en konstaterad kundförlust och därmed rätt att få tillbaka utgående moms. Under pandemin anser Skatteverket det sannolikt att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld om följande förutsättningar är uppfyllda: Läs mer

Omsättningsbaserat omställningsstöd

2020-04-30 Regeringen har idag föreslagit ett omställningsstöd som är baserat på det omsättningstapp som företag har haft under mars och april 2020. Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Stödet föreslås... Läs mer

Vi tar vårt samhällsansvar

2020-04-02

Vi på Baker Tilly i Halmstad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och våra medarbetare kommer därför i möjligaste mån att arbeta hemifrån från och med idag.

Vänta med att rapportera in lönerna tills efter den 6 april

2020-03-27 Reglerna om nedsättning av arbetsgivaravgifter föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den... Läs mer

Skattelättnader för egenföretagare

2020-03-26

Under gårdagens presskonferens presenterade regeringen ytterligare åtgärder i syfte att underlätta för egenföretagare. Nedan följer en kort sammanfattning av de föreslagna förändringarna.

Kontakta vår HR-konsult

2020-03-25 Behöver du hjälp och stöd kring frågor om uppsägningar och korttidsarbete? I spåren av Covid-19 kommer det en hel del politiska beslut som ska stötta både företag, arbetsgivare och arbetstagare. Åtgärderna handlar om att företag ska kunna överleva och arbetstagare ska kunna behålla sina arbeten. Läs mer

Regeringens stödpaket i coronatider

2020-03-17 Att coronaviruset för med sig effekter både för individer och företag kommer inte som någon nyhet och merparten av er har säkert redan hört och läst har regeringen gått ut med förhållandevis kraftiga ekonomiska stödåtgärder. I förra veckan togs karensavdraget bort (för tiden 11/3-31/5). Den 19/3 förväntas riksdagen besluta om... Läs mer

Höjd brytpunkt för statlig skatt

2020-03-09 2019 kunde du tjäna 504 400 kr (42 030 kr/månad), utan att behöva betala statlig inkomstskatt, den s.k. brytpunkten. Under den gränsen var skatten ca 32% och över ca 52%. 2020 är brytpunkten höjd till 523 200 kr, vilket innebär att du kan tjäna 43 600 kr per månad utan... Läs mer

Detta granskar Skatteverket extra noga under 2020

2020-03-09 Nu har Skatteverket gått ut med vilka områden som de särskilt kommer att inrikta sin granskning på i år. Särskilt fokus läggs på svartarbete inom städ- och transportbranschen, privata kostnader och oredovisade förmåner som t ex bilförmåner, ID-fusk och välfärdsbrottslighet samt skenutvandring och penningtvätt. Läs mer

Krav på elektronisk betalning för rot- och rutavdrag

2019-12-12 Från 1 januari 2020 måste kunderna betala elektroniskt när det gäller rot- och rutarbeten för att företaget som utfört tjänsterna ska få resterande ersättning utbetald från Skatteverket. Riksdagen har tagit beslutet för att försvåra för ekonomisk brottslighet och fusk med felaktiga utbetalningar för tjänster som inte har utförts eller betalats.... Läs mer

Planera löneuttaget fram till årsskiftet

2019-12-12 När året går mot sitt slut är det läge för ägare till aktiebolag att planera sitt löneuttag. För inkomståret 2019 gäller att du kan ha en inkomst på 504 400 kr utan att behöva betala statlig inkomstskatt (20–25 procent). Detta utgör den så kallade brytpunkten. Notera också att högsta pensionsgrundande... Läs mer

Nya momsregler 1 jan 2020

2019-12-12 EU-kommissionen har den senaste tiden föreslagit flera reformer av momssystemet som syftar till att förbättra och modernisera momssystemet. Det centrala i förslaget består av ett nytt system för moms på gränsöverskridande leveranser av varor inom EU. Bakgrunden till förslaget om nya regler beror på att dagens momsregler är komplexa och... Läs mer

Välkommen på frukostseminarium 4 dec Om skattenyheter

2019-11-12

Skattelagstiftningen förändras ständigt och det kan vara svårt att hålla koll på alla förändringar. Vi bjuder därför in till ett frukostseminarium där vi informerar om skattenyheter som aktualiseras inför det kommande året.

Beslut fattat om höjd pensionsålder

2019-11-12 Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs. Samtidigt ska ett nytt begrepp, riktålder, införas i socialförsäkringssystemen. I Sverige finns inte någon formell pensionsålder. Däremot finns pensionsrelaterade åldersgränser i olika regelsystem som påverkar den enskildes val när det är dags att sluta arbeta. Tiden för när den allmänna... Läs mer

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag ännu närmare

2019-10-14 Nu har ytterligare ett steg tagits mot att sänka kapitalkravet för aktiebolagen. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen och förslaget ser ut att bli verklighet från 1 januari 2020. I aktiebolagslagen finns krav på att ett aktiebolag måste ha tillgångar som minst motsvarar bolagets förpliktelser. Fram till 1 april... Läs mer

Så agerar du om ditt företag blir kapat

2019-10-14

Misstänker du att någon registrerat ändringar i ditt företag? Då gäller det att agera snabbt. På verksamt.se och på Bolagsverket.se finns tips om hur du ska gå tillväga vid en misstänkt bolagskapning.

Ny schablon från skatteverket angående sjukvårdsförsäkringar

2019-10-14 Förmån av fri hälso- och sjukvård blev skattepliktigt för anställda i juli 2018. I samband med det upplyste de olika försäkringsbolagen om hur stor del av deras sjukvårdsförsäkringar som avsåg hälso- och sjukvård, dvs hur stor del av premien som var skattepliktig förmån för de anställda, oftast 70-75%. Resterande del... Läs mer

Tips inför intern konferens och kick-off

2019-09-09 Hösten är ofta en tid för interna konferenser och kick-offer, det är ju ett härligt sätt att lära känna varandra bättre och att fylla på kunskaperna! Men det är också ett område där det är mycket att tänka på för att kostnaderna ska bli avdragsgilla för företaget och att medarbetarna... Läs mer

Swish – vad gäller?

2019-09-09 Verifikation och betalning med Swish – vad gäller? Mobiltjänsten Swish infördes 2012 och har sedan dess vuxit kraftigt. Från början var det ett sätt för privatpersoner att föra pengar mellan sig, men nu är det ett vanligt sätt att betala även hos företag. Men i takt med att tjänsten etablerat... Läs mer

Lägre socialavgifter efter sommaren

2019-06-24 Enligt nuvarande regler betalar vi som arbetsgivare vanligtvis 31,42 % i socialavgifter för våra anställda. Genom vårändringsbudgeten och andra förslag förväntas vi få lägre procentsatser för socialavgifter efter sommaren. Detta sker genom en förlängning av det sk växa-stödet, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och slopad särskild löneskatt för äldre. Läs mer

Revisorns roll i Svenska kyrkan

2019-06-24 Inom Svenska kyrkan har de valda revisorerna en viktig roll och fungerar som kyrkofullmäktiges kontrollorgan och demokratibevakare. Baker Tilly bjuder nu in till en utbildningsdag i Halmstad den 9 september i samarbete med Svenska Kyrkans kansli. Utbildningen vänder sig till alla som är valda revisorer inom Svenska Kyrkans församlingar, pastorat... Läs mer

HR utbildningar hösten 2019

2019-06-24 Under hösten kommer Baker Tilly att genomföra ett antal utbildningar inom HR-området. Utbildningarna genomförs huvudsakligen som fasta kurser men om ert företag önskar att skräddarsy utbildningen efter eget behov så är ni välkomna att kontakta oss. Detaljerad information om innehåll, tider och priser för varje kurs hittar ni här i... Läs mer

HR utbildning – Arbetsrättens grunder

2019-06-24

En praktisk utbildning i grundläggande arbetsrätt för dig som är chef, arbetsledare med personalansvar, HR-medarbetare eller för dig som arbetar med arbetsrätt i andra funktioner inom företaget. 

HR utbildning – Chefens arbetsmiljöansvar

2019-06-24

Utbildning för er som är i, eller förväntas gå in i, en chefsposition eller motsvarande och vill fräscha upp kunskaperna eller förkovra er ytterligare inom arbetsmiljöarbetets ansvarsområden.

HR Utbildning – Compliance grund

2019-06-24 Compliance förklaras lättast med att företag ska ha en fullständig följsamhet till de lagar, regler och föreskrifter som finns för att motverka korruption, skapa förtroende och följa uppförandekoder. Detta blir vanligare i dag då det ofta ställs krav på företag i affärsuppgörelser att de ska leva upp till ovanstående, allt... Läs mer

Välkommen på frukostseminarium 23 maj

2019-05-09 Välkommen på frukostseminarium om de nya reglerna kring generationsskifte! Bra kommunikation, stabila relationer och kunskap om regelverk skapar förutsättningar för framgångsrika ägarskiften för dig som äger och driver företag. Med dagens regler kring generationsskifte missgynnas den som säljer sitt företag till närstående jämfört med den som säljer företaget till extern... Läs mer

Hälsoundersökning kan vara befriad från skatt

2019-05-09

Skattefriheten för privata sjukvårdsförsäkringar är borta. Men vissa hälsoundersökningar som arbetsgivaren betalar kan fortfarande vara befriade från skatt. Nu preciserar Skatteverket: Skattefriheten gäller riktade undersökningar för personer inom yrken med särskilda hälsorisker.

När och hur kan man deklarera

2019-04-18 Den förtryckta deklarationen ska du nu ha fått i din brevlåda, Skatteverket skickar ut dem senast den 15 april. Om du har anmält dig till digital brevlåda har du fått din deklaration som en pdf-fil och får alltså ingen på papper. Deklarationen finns även tillgänglig på Skatteverkets e-tjänst. Som alltid... Läs mer

Detta granskar Skatteverket 2019

2019-03-12 Nu har Skatteverket gått ut med vilka områden de särskilt kommer att inrikta sin granskning på i år. Särskilt fokus läggs på handel med kryptovalutor, osund konkurrens inom bl a byggbranschen, fusk med identiteter som är kopplat till företagsbedrägerier och välfärdsbrottslighet samt punktskatter och spelskatt. Läs mer

Många påverkas av Brexit

2019-03-12 Den 30 mars 2019 har Storbritannien för avsikt att lämna EU (Brexit) och alla företag och privatpersoner som handlar med Storbritannien kommer att påverkas. Det är fortfarande inte klart om de lämnar EU med eller utan avtal. Om det blir utan avtal kommer utträdet att innebära att det inte kommer... Läs mer

Tillväxtverket ger stöd till internationalisering och digitalisering

2019-03-12 Små företag som vill ta hjälp av extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft kan ansöka om affärsutvecklingscheckar från Tillväxtverket. Under 2019 kan man söka inom områdena: - Internationalisering – för företag som vill nå nya internationella marknader eller utreda frågor kopplade till Brexit - Digitalisering –... Läs mer

Höjd brytpunkt för statlig skatt

2019-02-12 2018 kunde du tjäna 468.700 kr (39.060/månad), utan att behöva betala statlig inkomstskatt, den s.k. brytpunkten. Under den gränsen var skatten ca 32% och över ca 52%. 2019 är brytpunkten höjd till 504.400 kr, vilket innebär att du kan tjäna 42.030 kr per månad utan att behöva betala den höga... Läs mer

Baker Tilly Open

2019-02-12 Välkomna att testa på Sveriges just nu snabbast växande sport – padel! Vi bjuder in till nätverksträffen Baker Tilly Open i nyöppnade Nissan Padelcenter i Oskarström. Inga speciella förkunskaper i padel krävs, alla är välkomna! Men platserna är begränsade, så skynda dig in med din anmälan. Förutom padel kommer det... Läs mer

Karensdag blir karensavdrag

2019-02-12 Från 1/1 2019 ersätts karensdagen vid sjukdom med ett karensavdrag och syftet med de nya reglerna är att det ska bli mer rättvist bl a för de som arbetar oregelbundna tider. De kunde tidigare drabbas av mycket olika karensavdrag beroende på vilken dag de blev sjuka. Nu ska istället avdraget... Läs mer

Vi fräschar upp vår profil

2018-12-03 Nu i dagarna kan vi och alla våra Baker Tilly-kollegor världen över stolt visa upp vår nya logotyp, tagline och visuella profil. Vi förnyar oss med nya symboler och färger, som i våra ögon bättre kommunicerar och definierar vad vi tillsammans står för! Läs mer

Planera löneuttaget fram till årsskiftet

2018-12-03 När året går mot sitt slut är det läge för ägare till aktiebolag att planera sitt löneuttag. För inkomståret 2018 gäller att du kan ha en inkomst på 468 700 kr utan att behöva betala statlig inkomstskatt (20–25 procent). Detta utgör den så kallade brytpunkten. Notera också att högsta pensionsgrundande... Läs mer

Välkommen på frukost seminarium 10 januari 2019

2018-12-03 Vi inleder 2019 med ett frukostseminarium - Om arbetsgivardeklarationer på individnivå. Är du redo för den nya formen av rapportering av arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) som blir gällande för alla bolag från 1 januari 2019? Löner som betalas ut under januari månad ska redovisas individuellt senast 12 februari 2019. Uppgifterna som... Läs mer

Arbetsgivardeklaration på individnivå – är du redo?

2018-11-12 Den nya formen för rapportering av arbetsgivaravgifter (AGI) blir gällande för alla företag från 1 januari 2019. Redovisningstidpunkten är densamma som tidigare och man kan fortfarande redovisa både elektroniskt och på papper. Löner som betalas ut under januari månad ska alltså redovisas individuellt senast 12 februari 2019. Läs mer

Allmänna fastighetstaxeringen

2018-10-15 Nu är det dags för den allmänna fastighetstaxeringen av bl a hyreshus och industribyggnader, den kommer vart sjätte år! Skatteverket har nyligen skickat ut fastighetsdeklarationen till ägare av alla fastighetstyper utom småhus (villor) och lantbruk, om du inte har ansökt om (och erhållit) anstånd ska deklarationen lämnas in redan den... Läs mer

Skattenyheter den 5 dec

2018-09-03 Skattelagstiftningen förändras ständigt och det kan vara svårt att hålla koll på alla förändringar. Vi bjuder därför in till ett frukostseminarium där vi informerar om skattenyheter som aktualiseras inför det kommande året. Förändras reglerna för fåmansföretagsdelägare och hur mycket lön bör du ta ut under 2018 respektive 2019? Får bolaget... Läs mer

Fastighetsträff den 22 nov

2018-09-03 Arbetar du i fastighetsbranschen, med transaktioner eller traditionell förvaltning, ska du passa på att boka in dig på vårt spännande fastighetsseminarium. Under förmiddagen informerar Per Arbin från Fastighetsägarna och Jenny Axelsson från Halmstad Kommun oss om vad som är på gång inom fastighetsbranschen respektive Halmstad Kommun. Håkan Ripa från Danske... Läs mer

Seminarium ägarstrukturer

2018-09-03 Oavsett vilken bransch du arbetar i ställs du sannolikt inför frågeställningar relaterade till det optimala ägandet i ditt företag i framtiden. Skattereglerna är komplexa och kan resultera i onödiga skattekostnader om transaktionerna inte görs på ”rätt” sätt. Vi håller därför ett förmiddagsseminarium den 25 oktober där vi förklarar hur reglerna... Läs mer

HR seminarium 14 sept

2018-09-03 Du som arbetar som chef och ledare i olika delar har ett långtgående ansvar för verksamhetens viktigaste resurs, personalen! Ansvaret är legalt, affärsmässigt och även moraliskt. Företagets hantering av HR-frågorna är också en viktig faktor för de anställdas och omvärldens syn på företaget. Ett företag där HR-frågorna sköts på ett... Läs mer

Slopad skattefrihet för privat sjukvård

2018-06-19 Den 1 juli 2018 förändras förmånsreglerna när det gäller hälso- och sjukvård. Den tidigare skattefriheten för privat sjukvård och privata sjukvårdsförsäkringar kommer därmed att försvinna. Grundprincipen för inkomstbeskattningen är att lön, förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp till beskattning. Vi har dock ett... Läs mer

Uthyrda läkare slipper inte momsplikten

2018-06-19 Uthyrning av läkare är inte verksamhet som undantas från momsplikten. Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställs av Högsta förvaltningsdomstolen och kan nu få stora konsekvenser. Det finns tjänster som är undantagna från moms, exempelvis sjukvårdstjänster. Det gäller när sjukvården drivs av det allmänna eller privat. Men om ett bemanningsföretag hyr ut läkare eller... Läs mer

Sänkt skatt för fackligt anslutna

2018-06-19 2007 avskaffades reglerna om skattereduktion för fackföreningsavgifter, den 1 juli 2018 återinförs de igen. Regeringen och skatteutskottet anser att det är viktigt att skydda den svenska modellen där många organiserar sig fackligt och där fackförbunden och arbetstagarorganisationer är starka. Med anledning därav införs möjligheten för fackföreningsmedlemmar att dra av 25... Läs mer

Digital deklarationstjänst

2018-04-25 Nu förenklar skatteverket för dig som anlitar en revisionsbyrå eller redovisningsbyrå för att deklarera. Tidigare har byrån kunnat lämna bilagor digitalt men varit tvungna att lämna huvudblanketter och övriga upplysningar på papper. Men nu finns möjligheten att lämna in allt digitalt och du behöver bara godkänna deklarationen med din e-legitimation... Läs mer

GDPR – vad gäller?

2018-04-03 Alla företag och organisationer måste anpassa sig till GDPR som träder i kraft den 25 maj. Det kan kännas oöverstigligt och svårt utifrån alla skriverier som varit i pressen om böter osv. Syftet med GDPR är gott, d v s att vi alla skall ha större kontroll över vilka personuppgifter... Läs mer

Dags att deklarera

2018-04-03 Det finns numera många sätt att deklarera på. Ska du bara godkänna din deklaration utan att göra några ändringar eller lämna bilagor så kan du välja att deklarera i skatteverkets app, via sms eller genom att ringa. Du hittar nummer och säkerhetskoder i din deklaration. Ska du däremot göra ändringar... Läs mer

Anpassade regler för motion och friskvård

2018-02-27 Reglerna om skattefri motion och friskvård har nu anpassats till att även omfatta vissa sporter som tidigare ansågs vara för lyxiga för att passa in i begreppet ”mindre värde och enklare slag”, som är kravet för att förmånen ska vara skattefri. Det gäller t ex golf, ridning, utförsåkning, segling och... Läs mer

Är vd:n verkligen vd:n

2018-02-27 Flera av våra kunder har på senare tid blivit utsatta för sk vd-mail. Bedragare skickar mail som ser ut att komma från vd:n, till en medarbetare som hanterar betalningar. Hen ber om en överföring av pengar (ofta i euro eller dollar) och det är bråttom, kan du ordna det? Det... Läs mer

Glöm inte att registrera verklig huvudman

2018-01-22 Riksdagen har beslutat att 800 000 företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Beslutet är en följd av ett nytt penningtvättsdirektiv inom EU som fastslår att alla medlemsländer måste ha ett register över verkliga huvudmän. Att anmäla verklig huvudman är gratis tom 1:e februari 2018, sedan kommer det... Läs mer

Dyrare med tjänstebil

2018-01-22 Att ha tjänstebil kommer att bli dyrare från och med 2018. Framför allt för dem som bor i områden där trängselavgifter tas ut. Har du förmånsbil? Och kör mycket i Stockholm eller Göteborg? I så fall kommer du att påverkas av ändrade förmånsregler för tjänstebilar. Riksdagen har fattat beslut, utifrån... Läs mer

Växa-stödet växer

2018-01-22 Växa-stödet utvidgas. Nu ska även aktiebolag och handelsbolag omfattas för att stimulera nyanställningar. För snart ett år sedan infördes ett så kallat växa-stöd som innebär att arbetsgivare betalar 10,21 procent i arbetsgivaravgifter för den först anställde. Tanken var att stimulera företag att anställa. Läs mer

Uttag inför årsskiftet – maximera din utdelning

2017-12-13 Nu är det hög tid att se över företagets löneuttag för att maximera utdelningsmöjligheterna. Baker Tilly uppdaterar dig kring gällande regler och vad du bör tänka på. – En väldigt liten miss i löneuttaget kan få stora konsekvenser, säger Jan Carlsson, auktoriserad revisor på Baker Tilly. Reglerna för hur du... Läs mer

Skatteverket sätter gränser för din generositet

2017-12-04

Snart kommer skattetomten! Även i år kommer tomten med mer eller mindre eftertraktade klappar. Vi tänker på skatteavdragen beträffande julgåvor och julfester. Vilka får du göra och vilken är maxgränsen för din generositet i juletider?

Regeringen backar på försämrade 3:12-regler

2017-09-20

20 september 2017 lämnade regeringen fram höstbudgeten. Under hot om misstroendeförklaring från oppositionen har regeringen, som man nyligen aviserade, backat från sitt förslag om försämrade 3:12-regler.

Styrelsearvoden beskattas som lön

2017-08-28 Har du fakturerat styrelsearvode genom eget bolag? I så fall berörs du av den dom som Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelade i somras. Frågan har tidigare varit uppe i Skatterättsnämnden, som menade styrelsearvoden inte kan faktureras från eget bolag utan ska beskattas som tjänst. Nu har även HFD prövat frågan och... Läs mer

Kick-off på rätt sätt

2017-08-28 Hösten är ofta tid för kick-off. En kul och nyttig personalkonferens kan skapa sammanhållning och driva verksamheten framåt. Planerar företaget en konferens bör du hålla koll på avdragsreglerna. Balansera nöje och arbete på rätt sätt och slipp skattemässiga bakslag för både företaget och dina anställda. Läs mer

Vadå responsiv

2017-04-25 Moderna webbsidor gör numera det vi på Baker Tilly Halmstad alltid har gjort – dvs. ger varje kund/besökare bästa möjliga mottagande. Inom dagens webbdesign är det en självklarhet att en webbsidas layout ska vara responsiv och förändras utifrån vilken skärmstorlek och skärmupplösning besökaren har. Detta har du säkert upplevt på... Läs mer