Anpassade regler för motion och friskvård

Det är upp till arbetsgivaren att erbjuda skattefria förmåner till sina anställda och det är då viktigt att tänka på att  de ska vara av enklare slag och mindre värde samt erbjudas samtliga anställda, för att vara just skattefria. Motionen/ friskvården kan ges antingen genom naturaförmån eller genom friskvårdsbidrag eller som en kombination av dessa.

Motionen/ friskvården kan ges antingen genom naturaförmån eller genom friskvårdsbidrag eller som en kombination av dessa.

 

  • Naturaförmån är när arbetsgivaren väljer och betalar för en viss motion på en viss anläggning, t ex betalar årskort på ett gym för alla anställda. Aktiviteten ska vara av enklare slag, dvs undvik för exklusiva anläggningar, och av mindre värde. Något exakt belopp finns inte här utan skatteverket menar att ett vanligt årskort på gym ryms inom definitionen.

 

  • Friskvårdsbidrag är när arbetsgivaren istället väljer ett belopp som de anställda kan använda till motions- eller friskvårdsaktiviteter mot att de lämnar in kvitto. Även här gäller enklare slag och mindre värde. Det finns numera ett maxbelopp på 5 000 kr inklusive moms per år och anställd och överstiger man detta blir de anställda skattepliktiga för det överstigande beloppet. Tänk också på att om en aktivitet kostar mer än 1 000 kr inklusive moms/tillfälle så räknas det inte längre som enklare slag och mindre värde utan aktiviteten blir då skattepliktig för den anställde.

 

För mer information och exempel, se skatteverkets ställningstagande.

Läs mer hos skatteverket.