Vi hjälper ditt företag
att växa och må bra

Vi vänder oss framför allt till dig som äger och driver ett företag i Halmstad, Laholm och Ljungby – litet som stort. Nedan hittar du vilka tjänster vi erbjuder dig och ditt företag.

Revision

Revision

Revision har en viktig funktion i samhället, så att företagare, anställda, banker, myndigheter osv ska kunna lita på den information ett företag lämnar i framför allt sin årsredovisning. Det ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer med varandra, och är därmed ett smörjmedel för hela ekonomin. Vi granskar därför dina räkenskaper på ett oberoende och professionellt sätt och avger sedan revisionsberättelse som är kvittot på att informationen är kvalitetssäkrad.

 

Rådgivning

Rådgivning

Vår vardag är att hjälpa företag och företagare med det mesta som rör ekonomi. Det har genom åren gett oss en samlad kunskapsmassa och känsla för vad som är gångbart, som vi gärna delar med oss av till dig.

Dessutom består Baker Tilly av många mindre och medelstora byråer, så vi är, precis som du, egna företagare som i grunden känner förståelse för företag och företagare.

Redovisning

Redovisning

Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper dig gärna att sköta företagets bokföring. Du och vi diskuterar och bestämmer tillsammans vilka moment du ska sköta och vilka moment vi ska sköta. Genom att använda våra moderna molnbaserade lösningar är det mycket enkelt att dela på arbetsuppgifterna så att helhetslösningen blir så effektiv som möjligt i just ditt fall.

Din redovisning blir inte ett nödvändigt ont, utan ett korrekt beslutsunderlag.

Löner

Löner

Löneredovisning är ett område kringgärdat av många detaljerade regler. Och det ger upphov till mycket irritation när det blir fel.

Vår erfarna lönekonsulter hjälper dig därför gärna att sköta företagets lönehantering – och du behöver inte längre oroa dig för plötsliga sjukdomsfall, att ordna semestervikarie eller för krånglande system och felaktiga beräkningsmodeller.

Bokslut/Årsredovisning

Bokslut/Årsredovisning

Bokslut och årsredovisning görs en gång om året för varje företag. Men vi gör det varje dag, eftersom vi hjälper många företag. I regel går det därför extremt mycket fortare för oss att göra det, och därför är det den effektivaste och billigaste lösningen. På köpet får du ett professionellt snitt, och en redovisning upprättad av våra redovisningskonsulter enligt senast gällande regelverk.

 

Skatterådgivning

Skatterådgivning

Inom Baker Tilly har vi inte bara erfarna redovisningskonsulter och revisorer. Vi har också renodlade skattejurister som dagarna i ända håller sig uppdaterade på alla lagar och  den praxis som ändras hela tiden.

Det hjälper dig att minimera skattemässiga risker och att hitta lösningar som minskar skattekostnaden. Att inte göra rätt på det här området kan bli extremt dyrt!

HR-tjänster

HR-tjänster

Varje organisation står inför sina utmaningar inför framtiden. Det kan vara företagets utveckling, omstrukturering, uppfylla alla lagkrav eller att genomföra förändringsarbete. Att hela tiden försöka att strategiskt arbeta och leda proaktivt är en framgångsfaktor oavsett storleken på företaget. Att bli en attraktiv arbetsgivare är ett måste i dagens företagande där man ska konkurrera om den bästa arbetskraften och kompetensen.

Exempel på tjänster är arbetsmiljö, arbetsrätt, förhandlingar, verksamhetsutveckling, chefs- och ledningsstöd, omstrukturering mm. Ni är välkomna att höra av er om ni har frågor kring detta.

Revision

Revision har en viktig funktion i samhället, så att företagare, anställda, banker, myndigheter osv ska kunna lita på den information ett företag lämnar i framför allt sin årsredovisning. Det ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer med varandra, och är därmed ett smörjmedel för hela ekonomin. Vi granskar därför dina räkenskaper på ett oberoende och professionellt sätt och avger sedan revisionsberättelse som är kvittot på att informationen är kvalitetssäkrad.

 

Rådgivning

Vår vardag är att hjälpa företag och företagare med det mesta som rör ekonomi. Det har genom åren gett oss en samlad kunskapsmassa och känsla för vad som är gångbart, som vi gärna delar med oss av till dig.

Dessutom består Baker Tilly av många mindre och medelstora byråer, så vi är, precis som du, egna företagare som i grunden känner förståelse för företag och företagare.

Redovisning

Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper dig gärna att sköta företagets bokföring. Du och vi diskuterar och bestämmer tillsammans vilka moment du ska sköta och vilka moment vi ska sköta. Genom att använda våra moderna molnbaserade lösningar är det mycket enkelt att dela på arbetsuppgifterna så att helhetslösningen blir så effektiv som möjligt i just ditt fall.

Din redovisning blir inte ett nödvändigt ont, utan ett korrekt beslutsunderlag.

Löner

Löneredovisning är ett område kringgärdat av många detaljerade regler. Och det ger upphov till mycket irritation när det blir fel.

Vår erfarna lönekonsulter hjälper dig därför gärna att sköta företagets lönehantering – och du behöver inte längre oroa dig för plötsliga sjukdomsfall, att ordna semestervikarie eller för krånglande system och felaktiga beräkningsmodeller.

Bokslut/Årsredovisning

Bokslut och årsredovisning görs en gång om året för varje företag. Men vi gör det varje dag, eftersom vi hjälper många företag. I regel går det därför extremt mycket fortare för oss att göra det, och därför är det den effektivaste och billigaste lösningen. På köpet får du ett professionellt snitt, och en redovisning upprättad av våra redovisningskonsulter enligt senast gällande regelverk.

 

Skatterådgivning

Inom Baker Tilly har vi inte bara erfarna redovisningskonsulter och revisorer. Vi har också renodlade skattejurister som dagarna i ända håller sig uppdaterade på alla lagar och  den praxis som ändras hela tiden.

Det hjälper dig att minimera skattemässiga risker och att hitta lösningar som minskar skattekostnaden. Att inte göra rätt på det här området kan bli extremt dyrt!

HR-tjänster

Varje organisation står inför sina utmaningar inför framtiden. Det kan vara företagets utveckling, omstrukturering, uppfylla alla lagkrav eller att genomföra förändringsarbete. Att hela tiden försöka att strategiskt arbeta och leda proaktivt är en framgångsfaktor oavsett storleken på företaget. Att bli en attraktiv arbetsgivare är ett måste i dagens företagande där man ska konkurrera om den bästa arbetskraften och kompetensen.

Exempel på tjänster är arbetsmiljö, arbetsrätt, förhandlingar, verksamhetsutveckling, chefs- och ledningsstöd, omstrukturering mm. Ni är välkomna att höra av er om ni har frågor kring detta.