Omställningsstöd t o m september 2021

Ansökan görs på Skatteverket.se, Mina sidor, via tjänsten Ansök om omställningsstöd.

 

Tappet i omsättning behöver vara minst 30% för stödperioden november 2020 – september 2021 (40% för de tidigare perioderna), jämfört med motsvarande månader under 2019.

 

Stödets storlek beräknas genom att de fasta kostnaderna för stödperioden minskas med periodens täckningsbidrag och därefter multipliceras mellanskillnaden med 0,9, alltså 90%. Beräkningen gäller för perioden november 2020 – september 2021, för företag med färre än 50 anställda och med omsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro. För större företag är procentsatsen 70%.

 

Vissa andra förutsättningar måste också vara uppfyllda för att kunna ansöka om stödet:

  • För att kunna ta del av stödet måste företaget ha redovisat en nettoomsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020.
  • Företaget får inte ha tagit emot annat statligt stöd för de fasta kostnader som omställningsstödet beräknas på,
  • och inte heller beslutat eller verkställt vissa värdeöverföringar som t ex utdelningar.
  • Om företaget är i ekonomiska svårigheter som t ex att aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften, att det kan anses vara på obestånd, har näringsförbud eller skulder hos kronofogdemyndigheten för skatter och avgifter, så kan det inte heller få omställningsstöd.
  • Mer info hittar du på skatteverket.se