Månadsrapportering för Fora och budgetproposition 2024

Snart dags för månadsrapportering till Fora

Från och med 1 januari 2024 ska lönerna för de anställda som räknas som arbetare rapporteras till Fora varje månad. I nuläget görs rapporteringen en gång per år. I samband med övergången till månadsrapportering införs också en ny uppmärkning av arbetare.

 

Enligt Fora är syftet med förändringen följande:

  • Arbetare kommer att få sina pensionspremier överförda varje månad på samma sätt som tjänstemännen får idag. Att premierna överförs en gång i månaden i stället för en gång om året innebär större möjligheter till avkastning under årets gång.
  • För arbetsgivarna är den viktigaste fördelen att de får en faktura varje månad med verklig kostnad för arbetarnas försäkringar och tjänstepension.
  • Ett annat syfte är att harmonisera rapporteringen till Fora med annan rapportering som arbetsgivarna gör, exempelvis till Skatteverket och Collectum som också har månadsrapportering.

 

Vad man som arbetsgivare behöver göra och när beror på vilken typ av anställda företaget har. Om företaget har uteslutande arbetare omfattas man av övergången direkt vid årsskiftet. Om företaget har både arbetare och tjänstemän är det till en början bara arbetarna som omfattas av övergången med månadsrapportering. För företag med endast tjänstemän sker rapporteringen fortsatt årsvis eftersom de ännu inte omfattas av övergången till månadsrapportering.

 

Det är ännu inte klart när Fora inför månadsrapportering för tjänstemän. Information om vad som ska göras och när skickas med e-post till den som är registrerad som huvudadministratör på företaget.

 

Mer information hittar ni här.

 

 

Budgetpropositionen 2024

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för 2024. Den innehåller relativt få förslag som direkt berör företag och företagare. Vi sammanfattar dock några av förslagen nedan. Notera att förslagen föreslås träda i kraft vid olika tidpunkter.

  • Pausad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt. Skiktgränsen för statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024 ligger därmed kvar på samma nivå som för beskattningsåret 2023.
  • Regeringen föreslår ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag som främst riktar sig mot låg- och medelinkomsttagare. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
  • För att främja sysselsättningen i byggsektorn i ett utmanande ekonomiskt läge kommer regeringen att föreslå en tillfällig höjning av taket för rotavdraget under 2024 till 75 000 kr per person, jämfört med tidigare 50 000 kr. Utöver detta separeras taken på RUT och ROT och uppgår efter ändringen till 75 000 kr vardera. Fram till och med den 30 juni 2024 får dock högst 50 000 kr användas för rotavdrag och högst 75 000 kr sammanlagt för rot- och rutavdrag. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.
  • Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för 15-18-åringar slopas från den 1 januari 2024.
  • Omsättningsgränsen för undantag från mervärdesskatt höjs från 80 000 kr till 120 000 kr. Förslaget föreslås träda i kraft först den 1 januari 2025.