Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på 2020. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.