Glöm inte att registrera verklig huvudman

Med verklig huvudman menas den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Till den grupp av företag och föreningar som måste anmäla verklig huvudman hör bland annat aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, handelsbolag, kommanditbolag och ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän.

 

Enskilda näringsidkare, börsnoterade aktiebolag, enkla bolag, dödsbon och konkursbon är undantagna från anmälningsplikten. För ideella föreningar gäller speciella regler som gör att de endast undantagsvis omfattas av de nya föreskrifterna.

 

Enkel anmälan – och ett gott syfte

Anmälan görs elektroniskt av behörig företrädare och skrivs under med mobilt bank-id eller annan e-legitimation. Tjänsten kommer att vara gratis till och med 1 februari 2018.

Eftersom registrets syfte är att underlätta för exempelvis banker och finanspolisen att ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag, kommer Bolagsverket att utveckla tjänsten för att informationen i registret ska kunna bli sökbar. Förhoppningen är att informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.