Förlängt stöd till korttidsarbete

Nyheter när det gäller avtalen
Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför är bra att tänka på när de nya avtalen ska tecknas mellan arbetsgivaren och de anställda. Dels står staten för olika grader av kostnaden under de olika perioderna. Dels är det inte längre möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod på individnivå. En avtalsperiod kan inte heller sträcka sig över månadsskiftet 30 april – 1 maj 2021. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej. I ansökan för 2021 ska avtalen bifogas redan i ansökan, detta behövdes inte under 2020. Dessutom ska det skrivas nya avtal för varje period under 2021.

 

Vår HR-konsult Bengt Johnsson gärna hjälper er med avtal och fungerar som bollplank i de här frågorna!

 

Möjligt med 80% minskning av arbetstiden
Under januari, februari och mars 2021 finns det en möjlighet för företagen att minska arbetstiden för de anställda med upp till 80 procent. Detta var även möjligt under maj, juni och juli 2020. Vanligtvis är den maximala arbetstidsförkortningen 60%. Regeringen har nu föreslagit att det ska vara möjligt att permittera till 80 procent även under april 2021, men beslut om detta är ännu inte fattat.

 

Staten står för 75% av kostnaden under viss tid
Under 2020 och första halvåret 2021 är stödet förstärkt på så sätt att den så kallade subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden för arbetstidsminskningen som staten står för, är högre jämfört med den ordinarie nivån i lagen. Under 2020 var subventionsgraden 75 procent. Regeringen föreslår att subventionsgraden ska ligga kvar på 75 procent fram till och med april 2021 för att därefter minska till 50 procent under maj och juni 2021. Den ordinarie nivån i lagen är 33 procent. Observera att högsta lön man kan få stöd för är 44 000 kr per månad.

 

Mer detaljerad information hittar du på www.tillväxtverket.se