Statligt ansvar för sjuklön m.m.

Om en anställd är sjuk ska arbetsgivaren göra sedvanligt karensavdrag och därefter betala ut sjuklön. Den anställde kan sedan ansöka om ersättning för karensavdrag som gjorts efter den 11 mars hos Försäkringskassan. Ett schabloniserat belopp om 700 kr (804 kr från 1 juni) betalas ut till den anställde oavsett lönenivå. Ersättningen betalas normalt ut inom 5 dagar (längre tid om Försäkringskassan behöver göra en utredning).

 

Arbetsgivaren kommer att ersättas för 100 % av sina sjuklönekostnader (dvs lön plus socialavgifter). Ersättningen betalas ut via skattekontot och arbetsgivaren uppger sjuklönekostnaderna i samband med att arbetsgivardeklarationen lämnas in. Försäkringskassan beslutar om ersättningen månadsvis, snarast efter arbetsgivardeklarationen lämnats. Enligt nuvarande regler så ersätts arbetsgivarens sjuklönekostnader under april, maj, juni och juli.  (Under augusti och september ska staten ersätta arbetsgivare som får högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin, men det blir sannolikt en annan modell för det. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget.)

 

Reglerna gäller även delägare i aktiebolag som är anställda i bolaget och ingen särskild anmälan krävs till Försäkringskassan (om du fortfarande är sjuk efter 14 dagar ska dock anmälan göras). För egenföretagare som har F-skattsedel ersätts karensen med 804 kr/dag för de första 14 dagarna i sjukperioden. Därefter gäller vanliga regler för ansökan om sjukpenning.

 

Det slopade kravet på läkarintyg innebär att arbetsgivare och Försäkringskassan från och med den 13 mars inte behöver ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 21 dagarna i en sjukperiod.