Kompensation för höga sjuklönekostnader

Kostnaden för sjuklön ersätts nu enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren har haft. Mer information finns här:

 

Från och med januari 2021 gäller i nuläget ordinarie regler igen.