Ska du installera laddstolpe till elbilen?

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddstation till elfordon.

 

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

 

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  • Installation av nätanslutet solcellssystem.
  • Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  • Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av laddningspunkt till elfordon.
  • Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

 

Installationen får enbart avse den aktuella bostaden och måste vara gjord i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse…

  • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion.
  • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion.
  • en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

 

I de fall kunden själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. I denna situation medges alltså inte skattereduktion för materialkostnaden.