Karensdag blir karensavdrag

De nya reglerna innebär att den anställde får sjuklön (80% av lönen) från och med den första dagen i sjuklöneperioden istället för från den andra dagen. Sedan beräknas vilken sjuklön det skulle bli på en genomsnittlig veckoersättning, och 20% av denna dras av från sjuklönen. Observera att avdraget aldrig kan bli större än sjuklönen som betalas ut för perioden.

 

Är företaget anslutet till kollektivavtal kan det finnas särskilda beräkningar att ta hänsyn till.