Förslag om tillfälligt lägre arbetsgivaravgift för unga

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer, som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år, infördes i januari 2021 och gäller fram till och med mars 2023. Med det nya förslaget ska arbetsgivaravgifterna sänkas ytterligare för dessa unga. Nya avgiften blir 10,21 procent och ska gälla för ersättningar upp till 25 000 kr / kalendermånad.

 

Reglerna föreslås träda i kraft den 19 juni 2021 och gälla ersättningar som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

 

 

Sammanställning avgifter per åldersgrupp                                 Procent

 

Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr                               10,21%

 

Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr                               19,73%

 

Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr                               10,21%

juni-augusti 2021

 

Födda 1956-1997
Födda 1998-2005, ersättning över 25 000 kr                                   31,42%

 

De första 2 anställda enligt växa-stöd                                               10,21%

 

Födda 1938-1955                                                                                  10,21%

 

Födda 1937 eller tidigare                                                                           0%