Slopad skattefrihet för privat sjukvård

Sådan förmån har varit skattefri för den anställde och ej avdragsgill för arbetsgivaren men eftersom riksdagen inte anser att skattekonsekvenserna ska vara olika beroende av hur vården är finansierad har man nu beslutat att ändra detta.

 

De nya reglerna innebär att om arbetsgivaren betalar premier för sjukvårdsförsäkring eller bekostar privat hälso- och sjukvård i Sverige eller utomlands ska arbetsgivarens kostnad jämställas med lön till den anställde. Beloppet är även underlag för skatteavdrag och socialavgifter. I samband med att skattefriheten slopas för den anställde slopas även avdragsförbudet för arbetsgivaren, samtliga kostnader blir därmed avdragsgilla för företaget.

 

Slopandet av skattefriheten innebär att bruttolöneavdrag för t.ex. ögonlaseroperation eller IVF-behandling lite längre är skattemässigt gynnsamt.

 

De nya reglerna som förväntas stärka den offentliga sektorn med drygt 1 miljard/år börjar gälla den 1 juli 2018 vilket innebär att det är förmåner som tillhandahållits efter den 30 juni som är skattepliktiga. Under förutsättning att premier, eller själva sjukvårdskostnaden, är betalda innan detta datum så gäller de gamla reglerna och förmånen är fortsatt skattefri för den anställde.

 

Om den anställde blir sjuk under tjänstgöring utomlands och får vård och läkemedel utomlands är förmånen fortsatt skattefri. Skattefriheten gäller även fortsättningsvis för företagshälsovård och rehabiliteringskostnader.