Se över ditt löneuttag 2020

Gör rätt – sänk skatten till 20 procent

För ägare till aktiebolag bör lönen bestämmas i förhållande till bl a brytpunkten och de sk 3:12 reglerna. Optimal lön för 2020 beror även på ungefärlig vinst för bolaget och utdelningsbara medel. Gör du rätt kan du komma ner till 20 procent skatt på aktieutdelning istället för att betala mer än 50 procent skatt på tjänsteinkomst. I år är reglerna extra snåriga eftersom du måste ta hänsyn till effekterna av eventuellt erhållna stöd med anledning av Covid-19.

 

Ta hjälp med att räkna ut lämplig lön och utrymmet för lågbeskattad utdelning.

De sk 3:12 reglerna möjliggör att du som ägare enbart beskattar utdelning, inom ett lågbeskattat utrymme, till 20 %. Du som äger minst 4 procent av ditt bolag kan beräkna lågbeskattade utrymmet enligt huvudregeln, inkl lönebaserat utrymme. För att tillgodoräknas det lönebaserade utrymmet måste du eller någon närstående dock ha tagit ut tillräckligt hög lön.

 

Det lönebaserade utrymmet baseras på bolagets kontanta löner, men statliga bidrag måste exempelvis avräknas. Stöd för sjuklönekostnader och vid korttidspermittering är exempel på stöd som ska beaktas i vissa delar av beräkningarna. Dessutom behöver bolaget se upp med ev extra löner och bonusar eftersom de skulle kunna innebära att företagets rätt till stöd går förlorad.

 

Om du inte har möjlighet att använda det lönebaserade utrymmet finns en förenklingsregel som innebär att det lågbeskattade utrymmet är ett schablonbelopp. För utdelningar under 2021 är schablonbeloppet 183 700 kr, vilket proportioneras utifrån ägarens andel i bolaget. Äger du flera bolag får förenklingsregeln endast användas i ett bolag.

 

Om det inte är möjligt att ta någon utdelning pga att företaget är drabbat av coronakrisen och erhållit stöd så sparas det lågbeskattade utrymmet för framtiden och man kan utnyttja det när läget förhoppningsvis har ljusnat igen. Observera att det finns risk att företaget blir återbetalningsskyldigt för stöd som erhållits om man tar utdelning. Här är det olika regler för olika former av stöd.

 

Kontakta oss gärna om du vill att vi räknar på hur mycket lön du behöver ta ut för att maximera ditt lågbeskattade utrymme eller om du vill diskutera utdelningsmöjligheter med anledning av Covid-19.