Räntor på kvarskatt och ekonomiska bedrägerier

Kostnadsränta på kvarskatt

Om du som privatperson, eller ditt bolag, beräknas få kvarskatt för inkomståret 2023 så kan det vara en god idé att betala in den på skattekontot för att undvika eller minska kostnadsräntan. På kvarskatt över 30 000 kr börjar kostnadsräntan räknas från den 13 februari 2024. Vid kvarskatt under 30 000 kr börjar kostnadsräntan räknas från och med den 4 maj 2024. Fram till förfallodagen för kvarskatten betalar du så kallad låg kostnadsränta på din kvarskatt. Den låga kostnadsräntan uppgår för närvarande till 5%.

 

Se upp för ekonomiska bedrägerier

Ekonomiska bedrägerier är alltjämt ett problem som ställer allt större krav på företagare och dess organisation att vara på sin vakt. Det är viktigt att komma ihåg att det används flera olika metoder och att dagens metoder inte behöver se likadana ut imorgon.
Här kommer ett par exempel på hur bedrägerier kan förekomma och vad man som företagare kan tänka på:

 

VD-bedrägerier

Vid VD-bedrägerier har bedragaren först kartlagt företaget och bland annat identifierat vem som är chef och vem eller vilka som kan tänkas vara ansvariga för utbetalningar. Bedragaren utger sig för att vara företagets VD eller annan ledande befattningshavare och det går ofta till så att bedragaren kontaktar en anställd på ekonomiavdelningen och begär att det ska genomföras en överföring till ett visst konto. För att undvika misstanke så är e-postadressen en kopia av den riktiga adressen och texten i mejlet kan upplevas som trovärdig. Ofta rör det sig om stora belopp, utländska konton och det är nästan alltid bråttom.

 

Hur kan ett företag minska risken för att drabbas?

  • Upprätta rutiner som innebär möjlighet för extra verifiering, exempelvis vid betalningar över ett visst belopp. Se även till att betalningar kräver minst två godkända signaturer (kontrasignering).
  • Var observant på avsändarens mejladress. Även om namn och avsändaradress ser korrekta ut så kan en annan adress synas om man trycker på ”svara”.

 

Kapning av företag

En företagskapning sker genom att någon på falska grunder skaffar sig rätt att företräda ditt företag. Syftet är normalt att ta ut pengar, köpa varor via ditt företag eller använda det till annan bedräglig verksamhet. Ett exempel på företagskapning kan vara att en bedragare anmäler sig som styrelseledamot eller firmatecknare i ditt företag genom att skicka in en ändringsanmälan till Bolagsverket.

 

Ett bra skydd för att skydda sig mot kapning är att skaffa en digital brevlåda. Då får du ett meddelande från bolagsverket via e-post eller sms om att det har kommit in en anmälan om ändring av styrelsen eller ny adress, vilket ger dig möjlighet att agera snabbt.

 

Semestertider

Även om bedrägeriförsök görs året runt har de ofta ”högsäsong” i semestertider och årsskiften. När ordinarie personal har semester kan risken öka för att exempelvis en vikarie råkar betala en bluffaktura. Det är därav viktigt att ha bra betalningsrutiner på företaget och helst med kontrasignering.