Digital deklarationstjänst

Så här går det till:

  • Byrån gör klart din deklaration helt och skickar in den digitalt till Skatteverket.
  • Du loggar sedan in på Mina Sidor på skatteverket.se med hjälp av din e-legitimation.
  • Godkänn deklarationen och du får en kvittens på att den har lämnats in. Inga uppgifter behöver fyllas i utan allt är klart, inget kan heller ändras.
  • Behöver något ändras t ex om ytterligare uppgifter har tillkommit behöver du kontakta din byrå så att de ändrar och skickar in deklarationen på nytt för ditt godkännande.

Vinsterna med detta är flera, dels är det en enklare och snabbare hantering när man slipper underskrift av papper och postgång, dels är det säkrare eftersom man får en kvittens att deklarationen har lämnats in i tid. Skatteverket hoppas med detta att få fler företagare att deklarera helt digitalt, tidigare har andelen som lämnat digitalt varit 44% jämfört med 86% bland privatpersoner som inte är företagare. Detta eftersom många företagare behöver hjälp av en redovisningsbyrå eller revisionsbyrå och det har hittills inte funnits verktyg som möjliggjort helt digitala inlämningar.

 

Tjänsten fungerar för Inkomstdeklaration 1 som avser:

  • Fysiska personer (privatpersoner)
  • Personer som har enskild näringsverksamhet
  • Delägare i fåmansföretag, handelsbolag och kommanditbolag
  • Dödsbon