Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter för upp till två nyanställda

Om företaget uppfyller vissa övriga villkor ska det under som längst två år bara betala ålderspensionsavgift, 10,21%, på den ersättning som betalas ut till den första och den andra anställda.

 

Den sänkta arbetsgivaravgiften ska gälla för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2022. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021.

 

De som kan få stödet är aktiebolag, enskilda näringsidkare samt handelsbolag med högst två delägare. I aktiebolag kan en företagsledare ha tagit ut lön men företaget kan ändå få växa-stöd för sin första och andra utomstående medarbetare.

 

Stödet gäller inte för anställd som är delägare eller företagsledare eller närstående till en sådan person. Stödet gäller inte heller för person som varit anställd i annan verksamhet som bedrivs av samma arbetsgivare eller någon närstående till denne.

 

Företag i intressegemenskap ses som en enda arbetsgivare. Med företag i intresse­gemenskap avses två företag som står under i huvudsak gemensam ledning.

 

Anställningsavtalen med de nya medarbetarna ska avse anställning på minst tre månader och arbetstid på minst 20 timmar/vecka. Stödet gäller endast de första anställda, dvs om de första slutar och nya personer sedan anställs så kan man inte få stöd för dessa.

 

Växa-stödet gäller för ersättningar upp till 25 000 kr/ kalendermånad. På ersättningar över 25 000 kr betalar man fulla arbetsgivaravgifter.

 

I arbetsgivardeklarationen – för att få växa-stödet kryssar man i ruta 062 på individuppgiften för den anställda.