Återgång till tidigare regler för läkarintyg

Sjukpenning

Om din första sjukdag inträffar före 1 november 2020 kommer Försäkringskassan inte begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Om din första sjukdag är 1 november eller senare så behövs ett läkarintyg från dag 15 i sjukperioden.

 

Vab

För föräldrar som vabbar gäller krav på läkarintyg från och med 1 november om barnets sjukperiod är 8 dagar eller längre. Om barnet blir friskt innan 1 november behöver man inte lämna in läkarintyg även om man lämnar in själva ansökan om ersättning efter 1 november.