Särskilt stöd till dig som driver enskild firma

Det tidigare genomförda omställningsstödet ersatte viss del av företagens fasta kostnader men för många enskilda firmor är det inte de fasta kostnaderna som är problemet utan den uteblivna inkomsten. Man har haft svårt att försörja sig när omsättningen minskar. Det nya stödet föreslås därför ge ersättning utifrån omsättningstappet, under vissa förutsättningar.

 

Förslaget innebär att en enskild näringsidkare ska kunna få ersättning med upp till 75% av omsättningstappet. En förutsättning är att man har haft en omsättning på minst 200 000 kr under föregående år.

 

Stödet är uppdelat i tre stödperioder och för att stöd ska kunna beviljas krävs att nettoomsättningen för:

 

  • Mars-april 2020 understeg 70% av nettoomsättningen för samma period 2019
  • Maj 2020 understeg 60% av nettoomsättningen för samma period 2019
  • Juni-juli 2020 understeg 50% av nettoomsättningen för samma period 2019

 

Totalt ska stödet kunna ges med 120 000 kr fördelat på de respektive perioderna, mars-april 48 000 kr, maj 24 000 kr och juni-juli 48 000 kr, men frågan är om detta ger en tillräcklig hjälp till de drabbade. Förslaget är tänkt att träda i kraft så snart som möjligt men det ska först ut på remiss och vi får återkomma med de slutliga detaljerna när allt är klart.