Många påverkas av Brexit

Det är inte bara skatter och redovisning som påverkas, om ditt aktiebolag, ekonomiska förening eller bostadsrättsförening har företrädare bosatta i Storbritannien bör du också se över att styrelsen uppfyller bosättningskravet även efter Brexit. I svensk lagstiftning finns det krav på bosättning inom EES och efter Brexit kommer Storbritannien inte längre vara ett EES-land.

 

Moms – efter Brexit utan avtal

När du säljer varor som fraktas från Sverige till länder utanför EU kallas det export. Försäljning till Storbritannien kommer alltså normal att ses som export. Detta innebär t ex att:

 • Försäljning till företag i Storbritannien inte längre ska tas upp i periodisk sammanställning.
 • Det är inte längre möjligt att kontrollera brittiska vat-nummer.
 • Reglerna om distansförsäljning kan inte längre tillämpas eftersom även försäljning av varor till privatpersoner i Storbritannien normalt kommer ses som export.

Inköp av varor från länder utanför EU kallas för import och inköp av varor från Storbritannien kommer alltså normalt att ses som import.

Vid export och import ska du även lämna deklarationer till Tullverket.

När du säljer tjänster till företag och privatpersoner i Storbritannien blir det också förändringar, bl a:

 • Försäljningen till företag i Storbritannien ska inte längre  tas upp i periodisk sammanställning.
 • Det är inte längre möjligt att kontrollera brittiska vat-nr.
 • Om du säljer digitala tjänster till privatpersoner i Storbritannien kan du inte längre redovisa dessa via MOSS (Mini One Stop Shop).
 • Du kan inte längre tillämpa reglerna om vinstmarginalbeskattning på resetjänster som avser Storbritannien.

 

Läs mer på Skatteverket.se, där finns mer info om Brexits påverkan på export, import, punktskatter mm.

 

Bosättningskravet gäller:

 • Styrelseledamöter (minst hälften ska vara bosatta inom EES).
 • Styrelsesuppleanter (minst hälften ska vara bosatta inom EES).
 • Verkställande direktören.
 • Alla vice verkställande direktörer.
 • Särskilda firmatecknare (minst en ska vara bosatt inom EES).

 

Om ditt bolag inte uppfyller bosättningskravet ska bolagsstämma ändra företrädare så att kravet uppfylls. Det finns också möjlighet att ansöka hos Bolagsverket om dispens.

Läs mer på Bolagsverket.se, där finns även info om Brexits påverkan på filialer, europeiska företagsformer mm.

 

För dig som privatperson

Efter Brexit kommer inköp du gör via nätet från företag i Storbritannien att hanteras som import. Säljaren i Storbritannien ska därför inte lägga på någon moms på ditt köp, istället ska du betala sk importmoms och eventuellt även tull och andra avgifter till Tullverket.

Tänk även på att om du vill ta med dig varor hem till Sverige från Storbritannien gäller andra regler när de inte längre är med i EU.