Skatteverket sätter gränser för din generositet

Snart är det jul och därmed kommer också funderingar kring julgåvor och julbord för anställda och kunder. Vad är avdragsgillt och vad är maxgränsen för din generositet i juletider?

 

Julklapp till anställda

En julgåva är skattefri för den anställde om kostnaden för gåvan inkl. moms inte överstiger 500 kr. Både kostnaden och momsen är avdragsgill för arbetsgivaren så länge gåvans värde inte överstiger beloppsgränsen. Du kan slå in nästan vad som helst i paketet, men tänk på att:

  • Gåvans marknadsvärde får uppgå till max 500 kr inkl. moms, annars blir hela gåvans värde skattepliktig för den anställde.
  • Gåvan får inte bestå av pengar, checkar eller presentkort som kan bytas mot kontanter.
  • Om de anställda väljer att i stället skänka motsvarande belopp till välgörande ändamål blir hela gåvans värde skattepliktigt för de anställda, eftersom de anses ha disponerat över pengarna. (Om företaget väljer att skänka pengar direkt till välgörande ändamål blir gåvan inte skattepliktig för de anställda, företaget får dock inte heller något avdrag)
  • Om julgåvan består av ett gåvokort där de anställda kan välja en gåva ur ett visst sortiment där det finns möjlighet att skänka motsvarande belopp till ett välgörande ändamål, så blir den anställde som väljer att skänka sitt belopp beskattad för detta. De anställda som väljer en sedvanlig gåva ur sortimentet blir inte beskattade.
  • Julgåvan kan inte ”bytas” mot en skattefri gåva vid en annan tidpunkt på året t.ex. en sommargåva.

Gåva till kunder

I princip är inte julgåvor till kunder avdragsgilla. Och var försiktig, dyrbarare gåvor kan dessutom anses vara mutor. Men under vissa förutsättningar kan det vara avdragsgillt med gåvor till kunder:

  • För representationsgåvor medges avdrag med 300 kr (300 kr + moms) per person, men det är under förutsättning att gåvan lämnas i samband med en affärsförhandling eller liknande.
  • För reklamgåvor som ges bort i marknadsföringssyfte (ofta märkta med företagsnamnet) medges avdrag med skäligt belopp, dock högst 300 kr (300 kr + moms) per person.

Julbord för de anställda

Julbord eller jullunch för de anställda jämställs med personalfest, dvs. intern representation. Det innebär att avdrag inte medges för mat och dryck men avdrag för eventuella kringkostnader (t ex lokalhyra, musik mm) kan medges med 180 kr + moms per person. Tänk på att avdragsmöjligheterna gäller max två personalfester per år. Eftersom det är fråga om representation är julbordet skattefritt för de anställda. Du får även bjuda anställdas familjemedlemmar och tidigare anställda som gått i pension.

 

Momsen då?

Även om företaget inte får avdrag för kostnaden för mat och dryck så har man ändå rätt till avdrag för momsen (även här gäller dock max två personalfester per år). Avdraget får högst uppgå till momsen på ett underlag om 300 kronor per person och tillfälle. Om utgiften för mat och dryck överstiger 300 kr exklusive moms per person och tillfälle ska avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol.

 

Vill man göra det lite enklare för sig så menar Skatteverket att man kan välja att i stället beräkna avdraget enligt en schablon. Avdrag kan då medges med 46 kr per person och tillfälle. Det gäller under förutsättning att kostnaderna överstiger 300 kr exklusive moms och att den debiterade momsen minst uppgår till 46 kr per person och tillfälle.

 

Resa och logi

Om ni har julfesten på någon annan plats än på arbetsplatsen och arbetsgivaren står för resan, så ska de anställda inte beskattas för resa och logi (dock max en övernattning). Skattefriheten gäller även för medföljande make/sambo.

 

Julbord för kunder

Julbord med kunder i samband med en affärsförhandling utgör extern representation. Kostnaden för mat och dryck är inte avdragsgill, men för eventuella kringkostnader kan avdrag medges med 180 kr exkl. moms per person. Om man inte kan visa sambandet med en affärsförhandling eller liknande är varken kostnaderna eller momsen avdragsgilla.

 

Har du enskild firma?

Då kan du tyvärr varken göra avdrag för egna personalfester eller för kostnader för julgåva till dig själv.