Växa-stödet växer

Men stimulansåtgärden fick mycket kritik då stödet bara riktades till enskilda firmor och inte andra företagsformer. I samband med att budgeten för 2018 presenterades föreslog regeringen därför att växa-stödet skulle utvidgas.

 

De nya reglerna, som nu har klubbats igenom i riksdagen, innebär att fler omfattas av växa-stödet. Stödet gäller nu även:

– aktiebolag som inte haft någon anställd efter 31 december 2016.

– handelsbolag utan anställda och med högst två delägare.

 

Ett företag har däremot inte rätt till växa-stöd om den anställde är delägare eller företagsledare i bolaget, eller närstående till en sådan person. Den som anställs får heller inte sedan 1 januari 2017 varit anställd i annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare eller närstående till denne.

 

Om arbetsgivaren redan fått ersättning i annan verksamhet kan stödet heller inte användas.

 

Den som anställs måste ha en anställning på minst tre månader och arbeta minst 20 timmar i veckan. Tanken är att växa-stödet ska vara temporärt och gälla till och med 31 december 2021. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2018.

 

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat