Sänkt kapitalkrav för aktiebolag ännu närmare

Nu är det dags igen för en sänkning, och den bygger på den så kallade januariöverenskommelsen. Genom att sänka gränsen till 25 000 kronor hoppas regeringen att aktiebolagsformen ska bli mer attraktiv och hänvisar till erfarenheter från när kravet på aktiekapital sänktes 2010.

 

Regeringen konstaterar också att för tjänste- och kunskapsföretag som inte behöver ha kapitalkrävande tillgångar kan ett krav på 50 000 kronor i aktiekapital vara onödigt betungande. ”Ambitionen bör vara att kravet på aktiekapital inte är högre än nödvändigt.” skriver regeringen på sin webb. Samtidigt konstaterar regeringen att mot detta måste intressen som talar mot en sänkning ställas – så som borgenärsskyddet.

 

I början av september presenterades en lagrådsremiss, som Lagrådet inte hade några synpunkter på, och 8 oktober kom regeringens proposition ”Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag”. Syftet med förändringen är ökad flexibilitet för små och växande företag runt om i landet. Att gränsen för aktiekapital landar på 25 000 kronor beror på att regeringen vill behålla en viss spärr mot oseriöst företagande.

 

Inget tyder i nuläget på att riksdagen kommer att säga nej till propositionen och de nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat.