Elstöd till företag

Nu har äntligen elstödet till företag beslutats och godkänts av alla instanser, för elområde 4 innebär det 79 öre/kWh. Till skillnad från den automatiska utbetalningen som gällde för konsumenter så måste alla företag (juridiska personer och enskilda näringsidkare) dock göra en ansökan. Ansökan, som öppnade den 30 maj 2023 och stänger 25 september 2023, görs på Mina Sidor hos Skatteverket. Det är även Skatteverket som administrerar utbetalningen via skattekontot. Läs mer om vad som gäller för stödet här.

 

Vem kan få stödet?
Det är endast företag som är elslutkunder, dvs köper el för eget bruk, som kan få stödet. Dessutom krävs att företaget den 17 november 2022 hade rätt att ta ut el enligt ett avtal med nätföretag. Det är endast uttagspunkter i elområde 3 och 4 som medges stöd, vidare medges inte stöd till den som är berättigad till stöd enligt reglerna för konsumenter.

 

För att få stödet krävs det bl.a. att du och ditt företag uppfyller kraven för F-skatt (vilket innebär att ni inte får ha brister i redovisning eller betalning av skatter eller avgifter), det får inte heller finnas några skulder till Kronofogdemyndigheten och företaget får inte vara i likvidation eller konkurs.

 

De företag som har haft fastprisavtal för hela förbrukningen som började gälla innan 24 februari 2022 och som fortfarande gällde den 24 februari 2023 kommer inte att beviljas stöd. Om endast viss del av förbrukningen omfattas av fastprisavtalet eller om avtalet löpt ut innan 24 februari 2023 så kan i regel stöd ändock lämnas.

 

Hur stort blir stödet?
För företag som finns i elområde 4 blir stödet 79 öre/kWh och det kommer att baseras på den el som tagits ut för förbrukning under oktober 2021 till september 2022. Det finns ett tak på stödet som innebär att ett företag eller en intressegemenskap (koncern) maximalt kommer att beviljas 20 Mkr. För företag inom primärproduktion av jordbruksprodukter eller fiskeri och vattenbruk så tillämpas ett betydligt lägre tak.

 

Ansökan
Ansökan av elstöd ska göras elektroniskt hos Skatteverket. En e-tjänst på Mina Sidor kommer att öppna den 30 maj 2023 och det är möjligt att göra ansökan till och med den 25 september 2023. Det är behörig firmatecknare som kan lämna ansökan, enligt Skatteverket anses ansökan vara en sådan löpande förvaltningsåtgärd som innebär att även VD kan göra ansökan. Det är dock inte möjligt att göra ansökan i egenskap av deklarationsombud. Om särskilt ombud ska utses (t.ex. då firman tecknas av två i förening) så görs det på denna blanketten.

 

Om företaget ingår i en intressegemenskap där flera företag har för avsikt att ansöka om stöd så måste samtliga ansökningar lämnas samtidigt av en ingivare. Koncernen behöver därför även ansöka om särskild ingivare för intressegemenskap, här finns denna blankett.

 

Notera att en ingivare inte har möjlighet att upprätta ansökningarna (om ni inte har ansökt om även sådan behörighet). Samtliga ombudsansökningar kan även göras digitalt via Mina Sidor och tjänsten ”ombud och behörigheter”.

 

Vad händer sen?
När företaget lämnar in ansökan görs detta på heder och samvete, om några nya omständigheter framkommer eller om företaget inser att något i ansökan är felaktigt finns det en informationsskyldighet för företaget om att informera Skatteverket om de nya omständigheterna. Skatteverket har möjlighet att besluta om återkrav av stödet om det anses behövligt.

 

Skatteverket måste fatta beslut om stödet senast den 31 december 2023 och stödet kommer att tillgodoföras skattekontot i samband med beslut. Om det finns skulder på skattekontot avräknas dessa mot stödet, ett överskott på skattekontot kommer därefter att betalas ut i sedvanlig ordning.

 

Bolaget ska redovisa stödet som en övrig rörelseintäkt och det beskattas som ett näringsbidrag.

 

Ytterligare information
Ovanstående information har inte för avsikt att vara fullständig, ytterligare aspekter kan behöva beaktas. Om du vill ha mer information om stödet eller hjälp med din ansökan så får du gärna kontakta din kontaktperson hos oss, här finns samtliga kontaktuppgifter.