Krav på elektronisk betalning för rot- och rutavdrag

 

Vad är en elektronisk betalning?

En elektronisk betalning är en betalning som har förmedlats av en betaltjänstleverantör, t ex en bank, och den innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Elektroniska betalningar är t ex betalningar med kontokort, BankID och Swish. Även betalningar med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är elektroniska betalningar.