Detta granskar Skatteverket 2019

Digital handel
En betydande del av handeln med kryptovalutor redovisas inte, enligt Skatteverket, och därför utökas kontrollen inom området och även tidigare års handel kommer att granskas. Även företag som säljer sina produkter via större marknadsplatser på nätet samt de som marknadsför sina produkter genom influencers i sociala medier kommer att kontrolleras närmare.

 

Osund konkurrens
Skatteverket deltar i ett myndighetssamarbete där sju olika myndigheter samverkar mot svartarbete, arbetsmiljöfusk och exploatering av arbetskraft. De fortsätter i år granskningen av bl a byggsektorn, bilverkstäder, restauranger och skönhetsbranschen där de menar att risken för svart arbetskraft är stor. Skatteverket gör kontroller ute på arbetsplatserna men arbetar även förebyggande med t ex upphandlingsfrågor. I år inriktar de sig särskilt mot den grå delen av marknaden dvs där det flödar pengar från den vita till den svarta marknaden.

 

Falska identiteter
I folkbokföringskontrollen utreds ca 200 ärenden om misstänkta falska identiteter och den utökade kontrollen av pass och id-kort fortsätter. Antalet underrättelser till andra myndigheter om misstänkt id-fusk fördubblades förra året och förväntas öka ytterligare i år. Åtgärder ska genomföras för att motverka id-fusk kopplat till företagsbedrägerier och välfärdsbrottslighet.

 

Punktskatter och spelskatt
Efter kontroller av fel och fusk inom punktskatter för alkohol, tobak och bränsle beslutades förra året om höjd skatt med mer än 100 miljoner kronor och kontrollerna fortsätter. Spelskatten är ny för i år, spelbolag som vänder sig till svenska spelare ska nu ha licens och betala spelskatt. Privatpersoner som spelar hos bolag utan licens ska själva skatta för vinster.