Ny utredning om 3:12-reglerna

De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, är av stor betydelse för många företagare. Reglerna är dock komplicerade och i några fall otydliga och regeringen har därför beslutat att tillsätta en kommitté som ska utreda hur 3:12-reglerna kan förenklas.

 

I nuläget är det oklart vilka förändringar som kommer att föreslås men en justerad skattesats ska särskilt utredas. Kommittén ska redovisa sitt uppdrag i november 2023 varför det sannolikt inte blir några förändringar innan årsskiftet 2023/2024.

 

Vi återkommer och håller er uppdaterade så snart vi vet mer om förslagen, vill du redan nu diskutera din situation går det givetvis bra att kontakta din kontaktperson hos oss.