Är vd:n verkligen vd:n

Ett knep för att genomskåda bluffen är att använda ”svara-funktionen” i mailet, då kommer den falska adressen fram. Men se upp – den kan vara mycket lik den riktiga adressen, kanske bara fel ändelse eller en bokstav som saknas i namnet. Man kan också tänka på att vara lite sunt misstänksam, är texten formulerad som hen brukar skriva? T ex hur mailet inleds eller avslutas.

 

Om ni blir drabbade och pengarna har betalats ut, kontakta er bank omedelbart, är ni snabba finns det chans att banken hinner stoppa överföringen. Gör även en polisanmälan.

 

Men det bästa är såklart att arbeta förebyggande och införa rutiner som förhindrar att felaktiga utbetalningar genomförs.

  • Uppmärksamma alla medarbetare, som har arbetsuppgifter som berörs, på bedragarnas metoder
  • Det ska alltid finnas ett fullgott underlag/faktura för utbetalningen innan den genomförs
  • En och samma person ska inte kunna både godkänna underlag och göra betalningar, inför attestrutiner eller att en person skapar betalfil till banken och annan ansvarig person godkänner den
  • Använd ”svara-funktionen” för att kontrollera vem som verkligen skickat mailet
  • Vill man komma i kontakt med den riktiga vd:n, skapa ett helt nytt mail, använd inte ”svara” för då kommunicerar du med bedragarna.