Detta granskar Skatteverket extra noga under 2021

Uthyrning av privatbostäder

När du räknar ut om du ska betala skatt på uthyrningen av din privatbostad får du göra ett så kallat schablonavdrag på 40 000 kronor från hyresintäkten, alltså vad din hyresgäst betalar för att hyra din bostad. Det innebär att du bara behöver betala skatt på hyresintäkter som är högre än 40 000 kronor.

 

Du har dessutom rätt till fler avdrag än schablonavdraget på 40 000 kronor. Vilka avdrag du får göra beror på vilken typ av bostad du hyr ut. Exempelvis om du hyr ut ett småhus – förutom schablonavdraget får du då göra ett avdrag med 20 procent av hyresintäkten. Detta avdrag är tänkt att täcka dina driftskostnader, till exempel sophämtning, vatten och el.

 

Exempel: Du hyr ut din villa i sex månader

Du hyr ut din villa under sex månader för 10 000 kronor per månad. Du får göra ett schablonavdrag med 40 000 kronor. Du får även göra avdrag med 20 procent av hyresintäkten.

 

Räkna så här

  • Din intäkt från uthyrningen är 60 000 kronor.
    (10 000 kronor x 6 månader = 60 000 kronor)
  • Ditt schablonavdrag är 40 000 kronor.
  • Ditt avdrag för hyresintäkten är 12 000 kronor.
    (60 000 kronor x 20 procent = 12 000 kronor)
  • Dra bort avdragen från din hyresintäkt.
    60 000 kronor – 40 000 kronor – 12 000 kronor = 8 000 kronor

Du ska alltså ta upp ett överskott på 8 000 kronor som kapitalinkomst när du deklarerar. Skatten är 30 procent av överskottet, vilket blir 2 400 kronor.  Är ni två personer som äger lika mycket av den uthyrda villan ska var och en ta upp 4 000 kronor som kapitalinkomst när ni deklarerar.

 

Vid uthyrning av andra bostäder, läs mer på skatteverket.se 

 

 

E-handel

Även e-handeln exploderade under 2020. Enligt branschstatistik köpte svenskarna för cirka 100 miljarder mer förra året än 2019, vilket motsvarar en ökning på 33 procent. Skatteverket ska framför allt granska mindre och medelstora företag med webshoppar, och särskilt dem som säljer till kunder utomlands.

 

– Vi letar efter oredovisade inkomster, både intäkter och moms, säger Marcus Pettersson, samordnare av e-handelskontrollen på Skatteverket.

 

 

Nya rut-tjänster

Vidare blir det kontroller av de nya rut-tjänster som trädde i kraft vid årsskiftet. Det handlar om viss tvätt, montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad.

 

– Vi ser till exempel en risk att det kan bli fel vid tvätt eftersom det bara är vattentvätt som ger avdrag, inte kemtvätt, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket. Om tvätterier bokför kemtvätt som vattentvätt leder det till snedvriden konkurrens.

 

Installation av  grön teknik

Från årsskiftet har Skatteverket fått uppgiften att hantera avdrag för installation av grön teknik. Även där kommer kontroller att genomföras. Vi har i tidigare nyhetsbrev skrivit om den nya skattereduktionen, läs mer här.