Omställningsstöd i ytterligare tre månader

Regeringen har aviserat att de avser att förlänga omställningsstödet med även november och december 2020. Vi får återkomma med mer detaljer när förslagen är klara.