Swish – vad gäller?

Det är egentligen inte så krångligt – betalningssättet avgör inte hur en försäljning ska bokföras. Försäljning mot Swish bokförs på samma sätt som övrig försäljning med motsvarande underlag. Swish är ett elektroniskt betalmedel och därmed gäller samma regler som vid betalning med kontokort.

 

Bokföringsnämnden har valt att på sin webb www.bfn.se samla några vanliga frågor och svar. En vanligt förekommande fråga handlar om vad som gäller när kunden betalar med Swish hos ett företag som använder kassaregister.

 

Så här svarar Bokföringsnämnden:

”Vad ska användas som verifikation?

 

I företag som använder kassaregister och tillämpar reglerna om gemensam verifikation vid kontantförsäljning ska den gemensamma verifikationen bestå av tömningskvitton och kontrollremsor/journalminnen från kassaregistret och omfatta en dags försäljning.

 

I den gemensamma verifikationen ska det även ingå sammanställningar över försäljningen mot kontokort och andra elektroniska betalningsmedel. Om inte banken tillhandahåller en separat specifikation över Swish-betalningarna kan kontoutdraget från banken användas som sammanställning av dessa betalningar.”

 

Fler frågor och svar om Swish hittar du här:

http://bfn.se/sv/fragor-och-svar/bokforing/swish-betalningar

 

Artikeln är publicerad i samarbete med Tidningen Resultat.