Deklaration för företag

Den förtryckta deklarationen för räkenskapsår som avslutades 31 december 2022 har skickats ut av Skatteverket och det är möjligt att deklarera redan nu. Vid årets deklarationsinlämning har Skatteverket förlängt tidsfristen, deklarationen ska vara inlämnad den 1 augusti 2023 (oavsett om ni deklarerar på papper eller digitalt).

 

I årets deklaration kan skattereduktion för inventarier som förvärvats under kalenderår 2021, och fortfarande innehas, begäras. Skattereduktionen uppgår till 3,9 % av underlaget, ni begär skattereduktionen genom att fylla i underlaget i ruta 1.17 (första sidan) på inkomstdeklarationen. Mer information om skattereduktionen hittar ni i vår tidigare artikel Har ditt företag tänkt investera i nya inventarier?.

 

I samband med att deklarationsblanketten upprättas är det en god idé att fundera över huruvida företaget äger några fondandelar, i så fall ska nämligen en schablonintäkt beräknas. Till skillnad från för fysiska personer så förtrycks inte schablonintäkten för juridiska personer.

 

Om företaget har verksamhet i ett annat land, eller äger fastighet, aktier eller andra tillgångar som är hänförliga till ett annat land så ska bolaget redovisa en eventuell intäkt i den svenska inkomstdeklarationen. Detta gäller, i de flesta fall, även om inkomsten har beskattats i det andra landet. För att undvika dubbelbeskattning av inkomsten så finns det möjlighet att antingen begära ett avdrag eller begära avräkning i den svenska inkomstdeklarationen. Vi på Baker Tilly hjälper dig gärna med hur du ska hantera den utländska skatten i deklarationen.

 

Kostnadsräntan på Skattekontot uppgår f.n. till 3,75 % och om företaget har kvarskatt över 30 000 kr bör ni göra en inbetalning till företagets skattekonto så snart som möjligt för att reducera företagets  räntekostnad (denna är ej avdragsgill). För kvarskatt upp till 30 000 kr kan fyllnadsinbetalning göras till och med den 3 maj 2023 utan att ränta påförs. Om ni vill göra en fyllnadsinbetalning görs det till bg 5050-1055, ni anger företagets OCR-nummer som ni hittar här. Vid beräkning av alternativavkastning så ska Skatteverkets ränta anses uppgå till 4,73 %.

 

Kontakta gärna oss på Baker Tilly Halmstad om du vill ha hjälp med din, eller ditt företags, inkomstdeklaration.