Arbetsgivardeklaration på individnivå – är du redo?

Uppgifterna som ska lämnas är ungefär desamma som har lämnats i den årliga kontrolluppgiften, och för 2019 och framåt kommer alltså inte någon kontrolluppgift behöva lämnas in.

 

Vad är syftet? De nya reglerna ska effektivisera företagens uppgiftsinlämning till olika myndigheter. Tanken är att minska risken för att inkomstrelaterade ersättningar blir fel eftersom det löpande finns aktuella uppgifter inlämnade av arbetsgivarna. De anställda kan dessutom följa  arbetsgivarens inbetalningar månad för månad genom att logga in på ”mina sidor” på Skatteverket.

 

Gör rätt från början! Det nya sättet att redovisa underlättas om företaget har en bra lönehantering så att lönen blir rätt från början – rättelser i efterhand blir krångligare! Om ni inte redan har bra rutiner så försök att se över detta nu. Se till att t ex tidrapporter och reseräkningar lämnas in och attesteras i god tid så att ni hinner utreda eventuella frågetecken innan det är dags för redovisningen. Ett löneprogram som är anpassat till AGI underlättar också hanteringen om man har flera anställda.