Revisorsyttrande till omställningsstöd kan kompletteras i efterhand

Nu meddelar Skatteverket att de kommer att ge företag möjligheten att komplettera en ansökan i efterhand med yttrande från revisor. Företag som skickar in en ansökan utan revisorsyttrande kommer att bli kontaktade med instruktioner om hur de lämnar yttrandet i efterhand. Normal svarstid på en begäran om komplettering kommer att vara 14 dagar. Skatteverket gör bedömningen att det inte finns några hinder i lagstiftningen mot att företag ges möjlighet till denna komplettering.

 

Regeringens prognos i våras är att 180 000 företag kommer att söka stödet.

 

 

 Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat