Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i ytterligare tre månader

Det ska nu komma ett förslag att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

 

För att få rätt till stöd för den nya perioden krävs att nettoomsättningen har minskat med mer än 50 procent jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019. Om omsättningstappet överstiger denna nivå kan du som enskild näringsidkare få ersättning med 70 procent av omsättningstappet eller som mest 72 000 kronor per företag för den nya stödperioden. En förutsättning är att du har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under 2019.