Missa inte avstämning två hos Tillväxtverket

För att kunna göra den andra avstämningen måste du fått beslut om första avstämningen, något alla ännu inte hunnit få från Tillväxtverket.

 

Från början var det sagt att andra avstämningen skulle påbörjas 1 oktober för den som fått stöd för april och 1 november för den som mottagit stöd med start i maj. Av tekniska skäl flyttade Tillväxtverket avstämningsperioderna till mitten av månaden med start 14 oktober respektive 14 november.

 

 

Publicering sker i samarbete med tidningen Resultat