Skattefri coronagåva även under 2021

Förutsättningarna är att gåvan ges under 2021, den får inte ges i form av pengar (eller presentkort som kan bytas mot pengar) och arbetsgivaren måste ge gåvan till alla anställda.

 

Det behöver inte vara samma slags gåva till alla, det viktiga är att det är samma värde till alla. Uppfyller man förutsättningarna är gåvan skattefri för de anställda och en avdragsgill kostnad med avdragsgill moms i företaget.

 

För att gåvorna ska vara skattefria krävs att arbetsgivaren betalar gåvorna direkt till den som tillhandahåller dem. Det är alltså inte längre möjligt att få gåvan skattefri om den anställde själv köper den och lämnar kvittot till arbetsgivaren för ersättning.

 

Gåvorna kan bestå av vad som helst utom pengar, t ex varor, tjänster eller presentkort som inte kan bytas mot pengar. Men se upp om någon skulle vilja avstå sin gåva mot att arbetsgivaren istället skänker pengarna till någon ideell organisation eller liknande, då blir gåvans värde beskattad som lön hos arbetstagaren eftersom gåvan då räknas som pengar.  Men om däremot arbetsgivaren själv bestämmer sig för att, istället för gåvor till de anställda, skänka pengar till en ideell organisation så uppkommer ingen skatteplikt för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet inget avdrag för kostnaden för gåvan.