Har du anställda som är 18-23 år?

Då bör du avvakta med att lämna in arbetsgivardeklarationen för januarilönerna!

Regeringen har nämligen föreslagit en sänkning av arbetsgivaravgifterna som ska godkännas av riksdagen och träda i kraft den 5/2 -21, men som ska gälla löner som är utbetalade från den 1/1 -21. Arbetsgivaravgifterna på ersättningar upp till 25 000 kr/ månad för unga, som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år, ska sänkas tillfälligt till 19,73 %. På belopp som överstiger 25 000 kr/ månad sker ingen nedsättning enligt de här reglerna. Lagen är tillfällig och ska gälla till utgången av mars 2023.

Skatteverkets tjänster och system är ännu inte anpassade för nedsättningen och du bör därför avvakta med att lämna arbetsgivardeklarationen tills efter den 5/2 -21.

 

Om arbetsgivardeklarationen för januari -21 redan är inlämnad kommer du att behöva ompröva den efter att lagen trätt i kraft för att få del av nedsättningen.