Tillfälligt sänkta socialavgifter

Arbetsgivaravgifterna uppgår vanligen till 31,42 % för anställda.  För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset har riksdagen beslutat att införa en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna. Arbetsgivaravgifterna sänks därför till 10,21 % (ålderspensionsavgiften) under perioden 1 mars 2020 till 30 juni 2020.

 

Nedsättningen gäller för ersättning upp till 25 000 kr/anställd och för max 30 anställda. Nedsättningen innebär en reducerad avgift om maximalt 5 300 kr per anställd och månad. Nedsättningen begärs genom att kryssa i ruta 60 (först anställda) på arbetsgivardeklarationen). Om arbetsgivaren har fler än 30 anställda kan denne själv välja vilka anställda nedsättningen ska gälla för. Det finns inget krav på att den anställde ska ha varit anställd under en viss tid och maxantalet anställda gäller per företag vilket innebär att koncernbolag inte begränsas av andra koncernbolags ansökan om nedsättning. Även företag som erhållit statligt stöd för nystartsjobb, korttidsarbete eller andra stödåtgärder får del av nedsättningen.

 

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär de nya reglerna att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020. Nedsättningen ges i samband med deklarationen 2021.