Beslut fattat om höjd pensionsålder

Nu har riksdagen sagt ja till regeringens förslag att höja åldersgränsen för allmän pension. Beslutet innebär att man inte kommer att kunna ta ut inkomstgrundad ålderspension förrän man fyllt 62 år, jämfört med 61 år i dag. Riksdagen beslutade också att höja åldersgränsen för rätten att ha kvar sin anställning från 67 till 68 år. Reglerna börjar gälla 1 december 2019 respektive 1 januari 2020.

 

Samtidigt sa riksdagen ja till ett förslag från regeringen om att införa ett nytt begrepp i socialförsäkringsbalken, riktålder för pension. Då vi lever allt längre är tanken att riktåldern ska ersätta den norm som finns att i dag gå i pension vid 65 års ålder. 65-årsgränsen som finns i olika socialförsäkringar och andra förmåner kommer att ersättas av riktåldern. Riktåldern blir ett riktmärke för när en person kan gå i pension och vissa beräkningar i socialförsäkringen och andra förmåner kommer att vara knutna till den. Exakt hur det ska utformas och vad som ska omfattas kommer regeringen att återkomma till.

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat