Deklaration för privatpersoner

Skatteverket håller på att skicka ut de sista deklarationsblanketterna på papper och om du har anmält digital brevlåda har du redan fått din deklaration där. Deklarationen finns även att hämta på Mina Sidor hos Skatteverket. I år ser deklarationens följeblanketter (specifikation av inkomster och skatteberäkning) lite annorlunda ut.

 

Det är sedan den 14 mars 2023 möjligt att deklarera digitalt hos Skatteverket genom e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Senast den 2 maj 2023 ska deklarationen vara inne. Vi på Baker Tilly har byråanstånd för många av våra kunder och har därmed lite längre tid på oss att lämna in de deklarationerna. Kontakta gärna din kontaktperson för att stämma av när din inkomstdeklaration ska lämnas. Skatteverket påför en förseningsavgift om minst 1 250 kr om deklarationen lämnas in försent.

 

Kostnadsräntan på Skattekontot uppgår f.n. till 3,75 % och om du har kvarskatt över 30 000 kr bör du göra en inbetalning till ditt skattekonto så snart som möjligt för att reducera din räntekostnad (denna är ej avdragsgill). För kvarskatt upp till 30 000 kr kan fyllnadsinbetalning göras till och med den 3 maj 2023 utan att ränta påförs. Om du vill göra en fyllnadsinbetalning gör du det till bg 5050-1055, du anger ditt personliga OCR-nummer som du hittar här. Vid beräkning av alternativavkastning så ska Skatteverkets ränta anses uppgå till 5,3 %.

 

För många räcker det att kontrollera uppgifterna på deklarationen och därefter godkänna den. Men om du t.ex. har avdrag i tjänsten eller om du har hyrt ut din privatbostad och fått hyresinkomster över 40 000 kr kan du behöva komplettera deklarationsblanketten. Om du har sålt värdepapper eller en fastighet behöver du redovisa din avyttring på en särskild blankett och överföra vinst eller förlust till Skatteverkets huvudblankett.

 

Om du har betalat ränta på ett lån där du och din make/maka/sambo är gemensamt betalningsansvariga så kan det finnas fördelar att fördela ränteutgifterna sinsemellan er. Den maximala skattereduktionen är 30 % och det får man för underskott upp till 100 000 kronor. Om underskott i kapital för någon part överstiger 100 000 kronor blir bara skattereduktion värd 21 % av det överskjutande beloppet. Det går utmärkt att ändra på den förtryckta fördelningen av räntan i samband med deklarationen.

 

Det går i många fall även bra att fördela ROT- eller RUT-avdrag eller skattereduktion för solceller och laddstolpar mellan t.ex. make/maka/sambo om den ena parten inte har tillräckligt med skatt att utnyttja skattereduktionen mot.

 

Kontakta gärna oss på Baker Tilly Halmstad om du vill ha hjälp med din, eller ditt företags, inkomstdeklaration.