Stöd för hyresrabatter

Hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under april-juni kan få stöd för att kompensera nedsättningen. Stöd medges endast för nedsättning till hyresgäster som verkar i vissa utsatta branscher.

 

Här finns lista till aktuella branscher

 

Hyresvärden får stöd för maximalt 50 % av den nedsatta fasta hyran (max 25 % av den ursprungliga fasta hyran). För att vara berättigad till stöd krävs även att

  • Ett avtal om hyra av lokal, där hyran helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor, har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
  • Hyresgästen som anges i avtalet har hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • Överenskommelsen om rabatt på lokalhyra, under perioden 1 april till och med 30 juni 2020, har tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020.
  • I överenskommelsen understiger den nya hyran det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och villkoren är oförändrade i övrigt.

 

Det finns, enligt vår uppfattning, inga restriktioner för nedsättning av hyra mellan koncernbolag.

 

Kompensationen ska sökas i efterhand via en e-tjänst som Boverket håller på att ta fram. Det är sju olika länsstyrelser som kommer att fatta beslut om nedsättningen (val av länsstyrelse är beroende av var fastigheten ligger) och stödet kommer att utbetalas i anslutning till länsstyrelsens beslut. Ansökningar ska kunna lämnas mellan 1 juli 2020 och 31 augusti 2020.

 

Eftersom stödet söks i efterhand rekommenderar vi att inkludera en skrivning om att nedsättningen, eller del av den, villkoras av att hyresvärden erhåller stöd från länsstyrelsen.