Regeringen backar på försämrade 3:12-regler

Detta är till stor glädje för väldigt många av landets småföretagare som driver sin verksamhet i aktiebolagsform. Innebörden är att du fortfarande kommer att kunna:

  • ta utdelning till 20 % skatt, istället för de föreslagna 25 %.
  • beräkna utdelningsutrymmet som 50 % av din andel av lönesummorna, och inte efter en försämrad formel.
  • ta utdelning enligt schablon (max ca 160 tkr) från ett bolag, och enligt lönesummeregeln från ett annat bolag.

Detta är några viktiga punkter, men det finns många och snåriga begränsningar från ovanstående, och beräkningar som måste göras, så ta hjälp av din redovisningskonsult eller revisor.