Lämnar du uppgifter i Intrastat?

Om ditt företag har överstigit vissa tröskelvärden i er handel med varor inom EU får ni ett meddelande från SCB om att lämna uppgifter i en s k Intrastat. Företag som har tagit emot varor från EU, under en löpande 12 månadersperiod, till ett värde om minst 9 000 000 kr är uppgiftsskyldigt för införsel. Företag som levererat varor till EU, under en löpande 12 månadersperiod, till ett värde om minst 4 500 000 kr är uppgiftsskyldigt för utförsel.

 

Från 1 januari 2022 behöver ytterligare information lämnas vid utförsel:

  • Partner-ID, det är momsregistreringsnumret till köparen inom EU som har mottagit varan. Numret kan kontrolleras på EU-kommissionens webbplats här.
  • Ursprungsland, dvs det land där varan har tillverkats.

En ytterligare nyhet är att de hittills ensiffriga transaktionskoderna nu ersätts med tvåsiffriga koder, de nya koderna hittar du här.