Exportrestriktioner och sanktioner mot Ryssland

På grund av den rådande situationen i Ukraina har EU infört sanktioner mot Ryssland. Om ditt företag bedriver handel med Ryssland så kan du påverkas av sanktionerna. Sanktionerna omfattar försäljning och leverans av många varor och tjänster.

 

Läs mer om restriktionerna på Kommerskollegiums webb.
Läs mer om hur tullhanteringen påverkas på Tullverkets webb.