Rekordhöjning av prisbasbeloppet 2023

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 52 500 kr för 2023, det är en ökning med 4 200 kr från 2022 vilket är den största höjningen på många år. Prisbasbeloppet (pbb) ska avspegla prisutvecklingen i samhället och eftersom vi nu har en ovanligt hög inflation blir effekten även ett väsentligt högre pbb.

 

Prisbasbeloppet påverkar många olika beräkningar inom skattesystemet och socialförsäkringen, t ex beräkningen av bilförmåner, skattefria traktamenten och gräns för inventarier av mindre värde. Även  brytpunkten för statlig skatt, grundavdraget och jobbskatteavdraget påverkas och innebär lägre skatt för både arbetstagare och pensionärer.

 

Även inkomstbasbeloppet har höjts och är nyligen fastställt till 74 300 kr för 2023. Detta basbelopp ska avspegla förändringarna i genomsnittsinkomst och påverkar beräkningarna av t ex gränsbelopp i de s k 3:12 reglerna och högsta pensionsgrundande inkomst.