Har ditt bolag erhållit omställningsstöd eller stöd för korttidspermittering?

Reglerna är snåriga och innan du genomför en värdeöverföring från ditt bolag rekommenderar vi därför att du tar kontakt med din revisor eller rådgivare, kontaktuppgifter till oss hittar du här på sidan – Vilka är vi.

 

Förenklat innebär reglerna följande:

 

Vid erhållet omställningsstöd

Bolaget eller dess moderbolag får inte lämna utdelning eller göra en indragning av aktier med återbetalning till aktieägare.

  • För bolag som fått stöd för april och maj 2020 gäller förbudet 1 mars 2020 till 30 juni 2021.
  • För bolag som fått stöd för juni och juli 2020 gäller förbudet 1 april 2020 till 30 juni 2021.
  • För bolag som får stöd för augusti 2020 till juni 2021 gäller förbudet 1 april 2020 till 31 oktober 2021.

Det finns inga hinder mot att lämna koncernbidrag inom koncernen.

 

Vid erhållet stöd för korttidspermittering

En grundförutsättning för att få permitteringsstöd är att bolaget har fått allvarliga och tillfälliga ekonomiska svårigheter på grund av pandemin. Regeringen menar att en utdelning eller annan värdeöverföring tyder på att bolaget inte har några ekonomiska svårigheter.

 

  • När det gäller permitteringsstöd för december 2020 till juli 2021 medges inte något stöd om bolaget, eller dess moderbolag, genomför en utdelning eller minskning av aktiekapital två månader innan stödperioden, under stödperioden eller sex månader efter stödperioden. Koncernbidrag begränsar inte företagets möjligheter att söka stöd under den aktuella perioden.

 

  • För permitteringsstöd under mars 2020 till november 2020 har Tillväxtverket meddelat att de avser att tillämpa samma principer och titta på värdeöverföringar som gjorts två månader innan stödperioden, under stödperioden eller sex månader efter stödperioden. Under denna period gäller förbudet dock bara bolaget som erhållit stöd, utdelningar från moderbolag är inte begränsade. För bolaget som fått stöd mars 2020 till november 2020 är koncernbidrag att anse som en värdeöverföring och det är endast tillåtet om koncernbidraget neutraliseras med ett motsatt aktieägartillskott.

 

Notera att en värdeöverföring anses ske vid tidpunkten för utbetalning alternativt vid bolagsstämmobeslutet.