Höjda räntor på skattekontot

Från 1 november 2022 är Skatteverkets basränta höjd från 1,25% till 2,5% till följd av det allmänt höjda ränteläget. Betalningar till skattekontot som görs efter förfallodatum beläggs därmed med 17,5% ränta. I linje med detta höjs även intäktsräntan från 0% till 1,125%. Kostnadsräntan är inte avdragsgill och intäktsräntan är inte skattepliktig.

 

Hur du undviker kostnadsränta på slutlig skatt
Om du räknar med att behöva betala restskatt på mer än 30 000 kr för inkomståret 2022 så behöver du vara tidigt ute med fyllnadsbetalning för att undvika kostnadsränta helt. Det belopp som överstiger 30 000 kr behöver vara Skatteverket tillhanda senast 13 februari 2023 och resterande belopp senast 3 maj 2023. För brutna räkenskapsår är det andra datum som gäller.

 

Fyllnadsinbetalning görs till Skatteverkets bankgiro 5050-1055 och du måste ange ditt unika OCR-nummer för att betalningen ska komma till rätt skattekonto. Här hittar du Skatteverkets e-tjänst för OCR-beräkning.

 

Kostnadsränta
Vid underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta på två olika nivåer. Vilken nivå som blir aktuell beror på av vilken anledning som underskottet har  uppkommit.
Den låga räntan (basräntan = 2,5%) beräknas på:

 

  • Belopp som uppkommit genom underskott av slutlig skatt, restskatt, fram till förfallodagen, därefter gäller den höga räntan
  • Belopp som Skatteverket gett anstånd med att betala
  • Belopp som uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller domstol, fram till förfallodagen, därefter gäller den höga räntan

 

Den höga räntan (basräntan + 15% = 17,5%) beräknas på:

 

  • Belopp som inte har betalats på förfallodagen, t ex försenad betalning av moms, arbetsgivaravgifter m m, eller restskatt som inte har betalats före förfallodatum
  • Belopp där betalningskrav har skickats ut
  • Belopp vid skönsbeskattning

 

Räntan beräknas dag för dag på aktuellt saldo på skattekontot och registreras där en gång/månad.

 

Datum för brutna räkenskapsår:

Restskatt över 30 000 kr
Bokslut juli-augusti 2022 – inbetalning senast 12 oktober 2022

Bokslut september-december 2022 – inbetalning senast 13 februari 2023

Bokslut januari–april 2023 – inbetalning senast 12 juni 2023

Bokslut maj-juni 2023 – inbetalning senast 14 augusti 2023

 

Restskatt under 30 000 kr
Bokslut maj-juni 2022 – inbetalning senast 3 november 2022

Bokslut juli-augusti 2022 – inbetalning senast 3 januari 2023

Bokslut september-december 2022 – inbetalning senast 3 maj 2023

Bokslut januari–april 2023 – inbetalning senast 4 september 2023