Förlängt omställningsstöd

Stödet har till syfte att underlätta för företag att överbrygga den akuta krisen och sedan för att ställa om och anpassa verksamheten till en ny verklighet. Om verksamheten uppfyller vissa krav, bl a på minskad omsättning under aktuell period, så ger stödet ersättning för viss del av företagets fasta kostnader.  Till fasta kostnader räknas t ex hyra, värdeminskning, räntor på skulder, försäkringar, el, värme m m.

 

Det krävs också bl a att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kr under föregående år och att nedgången är orsakad av pandemin.

 

Stödet är uppdelat i två stödperioder och för att det ska kunna beviljas krävs att nettoomsättningen för:

  • Maj 2020 understeg 60% av nettoomsättningen för samma period 2019
  • Juni-juli 2020 understeg 50% av nettoomsättningen för samma period 2019

 

Omställningsstödet ges med 75% av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader under perioden. Låt oss göra ett exempel så klarnar det lite:

 

Exempel

Omsättning maj 2019:              100 000 kr
Omsättning maj 2020:              30 000 kr (dvs understeg 60% av oms i maj 2019)

Minskad omsättning:                 70 000 kr = 70% i omsättningstapp

Fasta kostnader i maj 2020:     30 000 kr

Beräkning av möjligt stöd:         75% av omsättningstappet 70% = 52,5%
52,5% av de fasta kostnaderna  30 000 kr = 15 750 kr i möjligt stöd

 

Regeringen arbetar med att förlängningen av stödet ska kunna träda i kraft så snart som möjligt men det måste godkännas av EU-kommissionen innan det får börja tillämpas.